Tijdlijn Kinder-en Jongerenwerk

Profielfoto van Hester Braaksma

Wie kent jongeren die hun eigen ervaring willen (leren) inzetten?

Het ErvaringsTeam Friesland (E-Team) is voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar die ervaring hebben met jeugdhulpverlening, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming en daardoor te maken hebben gehad met ontwrichting, crisis, ondersteuning en herstel.

Door middel van een training van 16 bijeenkomst krijgen zij de kans hun ervaringskennis verder te ontwikkelen en te werken aan eigen herstel. Na afloop van de training kunnen E-Team jongeren op vrijwillige basis hun ervaringskennis inzetten voor andere jongeren en/of organisaties. De E-Team training zet, naast het ontwikkelen van ervaringskennis, nadrukkelijk in op herstel, talentontwikkeling en persoonlijke groei van deelnemende jongeren.

Het ErvaringsTeam is een project van Jeugdhulp Friesland, Regiecentrum bescherming & veiligheid, Stjoer en Zorgbelang Fryslân.

Zie de bijlage voor meer informatie (of onze website www.e-team.nl).

In november starten wij met een nieuwe groep en er zijn nog 3 plekjes vrij!

Misschien heb je wel een opdracht voor een van onze jongeren of wil je meer weten over wat wij doen? Het lijkt me leuk je te ontmoeten! Neem gerust contact op via hbraaksma@stjoer.frl

Petra van Es heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Bianca Boender

"SPOT ON!" waar je ook bent: op straat, in het jongerencentrum, ambulant, tijdens coaching, kinderactiviteiten, in je meidengroep of op school. Jij bent van onschatbare waarde in het leven van kinderen en jongeren. Tijdens de landelijke dag van het kinder- en jongerenwerk sta JIJ in de schijnwerpers. De schijnwerpers staan gericht op jouw vakbekwaamheid, passie en kennis.
"SPOT ON!" laat zien dat jij/jullie als kinder- en jongerenwerkers in de schijnwerpers worden gezet tijdens de landelijke dag. Daarnaast verwijst 'SPOT ON!' naar de kwaliteit en uitvoering van het kinder- en jongerenwerk, die we gezamenlijk willen verbeteren tijdens deze landelijke dag voor het kinder- en jongerenwerk.

Korting lidmaatschap BVjong
Doe mee aan de jaarlijkse Landelijke Dag voor Kinder- en Jongerenwerk en ontvang een speciale korting bij aansluiting bij BVjong! Meld je aan!:

https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/12387-de-landelijke-dag-van-het-kinder-en-jongerenwerk-op-28-september-in-zwolle

Petra van Es heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Dick Smit

Is er een dilemma in het jongerenwerk aan het ontstaan?

De meerwaarde van preventieve inzet van het kinder- en jongerenwerk wordt steeds meer onderkend. Kinder- en jongerenwerk speelt een belangrijke rol als verbinder: in het versterken van de pedagogische basis en het benutten van kansen en mogelijkheden in de sociale omgeving van het kind, de jongere.

Doordat steeds meer jongeren problemen ervaren op verschillende gebieden maar geen aansluiting krijgen bij de daarvoor geschikte voorzieningen dreigt de kinder- en jongerenwerker als jongerencoach steeds meer de hulpverlening of de gezinsondersteuning ingetrokken te worden.

Ten slotte wordt vanuit verschillende domeinen steeds meer gevraagd van het jongerenwerk, ook vanuit de politiek. Den bijvoorbeeld aan de 2% groep jongeren, schuldenproblematiek, messengeweld enzovoorts.

Kortom: vergelijkbaar met wat het Verwey-Jonkers instituut in haar onderzoek "Naast de jongere" al constateerde: Er wordt steeds meer van het kinder- en jongerenwerk gevraagd, de problematiek wordt zwaarder en uitgebreider, de doelgroep uitgebreider en het aantal samenwerkingspartners (met hun verwachtingen) wordt ook alleen maar groter.
Terwijl het aantal formatieplaatsen vrijwel gelijk blijft.

In bijgaand artikel beschrijf ik de verschillende ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat inzet van het jongerenwerk een dilemma wordt en het jongerenwerk weer een versplinterde vage beroepsgroep wordt.
En natuurlijk ook een eerste aanzet wat we kunnen (en moeten) doen om dat te voorkomen.

Profielfoto van Klariena Bouma

Tijdens gesprekken met professionals in de jeugdhulpverlening, het sociaal domein en het onderwijs merk ik vaak dat er onduidelijk is.
Wie heeft welke rol, welke verantwoordelijkheid en welke taken. Wanneer het over kinderen gaat die extra zorg/aandacht nodig hebben, komen deze professionals soms tegenover elkaar te staan, wat zeker niet helpend is voor het kind. Niemand wil dit, maar toch ontstaat deze situatie. Om elkaar beter te begrijpen, te snappen en beter te leren kennen, moeten we elkaars "taal" gaan begrijpen en weten welke route we doorlopen. Welke kaders én welke ruimte er is.

Tijdens de online kennissessies wil ik iedereen kennis laten maken met de verschillende talen, regels & afspraken.

‼️Wat is de bedoeling nou echt, welke taal spreken we, welke route lopen we en hoe kunnen we verbinden in het belang van het kind.

πŸ“ Op vrijdag 31 maart is het onderwerp Passend onderwijs & de Jeugdwet.

πŸ“19 april Zorgvuldig onderzoek vanuit de Jeugdwet;
Het stappenplan van de centrale raad van beroep.

πŸ“24 april Dossiervorming & verslaglegging

πŸ“26 april Richtlijnen Jeugdhulp

πŸ“26 mei Wat is Autisme?

www.klariena.nl

Profielfoto van Annemieke Wolff

Start campagne 'Wijzer met de meldcode'
Tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk voor professionals die werken met de meldcode

Leren van elkaar. Daar draait het om bij 'Wijzer met de meldcode'. Regelmatig ervaren professionals, aandachtsfunctionarissen of organisaties belemmeringen bij het werken met de meldcode. Hoe pakken anderen dat aan? Welke oplossingen zijn er? Wat werkt en hoe dan? De nieuwe campagne ‘Wijzer met de meldcode’ belicht 12 vraagstukken met veel handige tips en aanbevelingen die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit diverse sectoren.

Hier kun je je aanmelden: https://www.augeo.nl/nl-nl/wijzer-met-de-meldcode/aanmelden/

Je ontvangt dan tot juni acht keer een mail met daarin steeds een belangrijk meldcode-vraagstuk. Je krijgt tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk. Deze (gratis) campagne richt zich op professionals en aandachtsfunctionarissen in alle sectoren.