Tijdlijn Kinder-en Jongerenwerk

Profielfoto van Esther den Breejen

Extra aandacht voor jongeren in regeling Samen Cultuurmaken
Twee nieuwe subsidiemogelijkheden Fonds voor Cultuurparticipatie

Sinds de coronapandemie blijkt het aantal jongeren dat kampt met mentale issues gegroeid. Er zijn jongeren voor wie het leven (tijdelijk) zwaar is, maar er zijn ook jongeren die dreigen in een sociaal isolement te raken. Door initiatieven te ondersteunen die jongeren actief betrekken bij kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten wil het Fonds voor Cultuurparticipatie, met steun vanuit de ministeries van OCW en VWS, deze jongeren een steuntje in de rug bieden.

Jongeren
Ben je werkzaam bij een instelling binnen het culturele en/of sociaal domein en op enige wijze betrokken bij de doelgroep jongeren en jongvolwassenen? Heb je plannen om een groep jongeren of jongvolwassenen te bereiken of wil je jouw aanbod verbreden? Betrek jij jongeren actief bij jouw plannen of activiteiten? Dan zijn deze subsidiemogelijkheden (open oproepen) wellicht iets voor jou.

Open oproep
We verwachten op 21 november 2022 de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren (aanvragen van 5.000 t/m 25.000 euro) te openen en daarna in december de Open Oproep Jongeren maken cultuur (aanvragen van 25.000 t/m 100.000 euro). De open oproepen richten zich op projecten voor een zelf te kiezen leeftijdscategorie van jongeren tussen 12 en 27 jaar, waarbij het culturele en sociaal domein samenwerken.

Kun jij aanvragen?
Kijk hier voor een overzicht van de criteria, voorbeelddocumenten en tips voor het indienen van een aanvraag binnen de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren. De criteria voor de Open Oproep Jongeren maken Cultuur volgen op een later tijdstip.

Meer informatie
Binnen Samen Cultuurmaken hebben we meerdere projecten gehonoreerd die zich richten op jongeren. Wil je meer lezen over deze projecten? Klik hier voor de projectenmonitor.
Heb je interesse in het doen van een aanvraag, maar wil je nog meer informatie? Bel ons gerust en vraag naar één van de adviseurs Samen Cultuurmaken via (030) 233 60 30 of stuur een mail naar samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl.

Profielfoto van Bianca Boender

Kennissessie over (de impact van) exposen.

Zie jij in jouw werk dat jongeren elkaar doelbewust schade toebrengen door foto's, filmpjes of andere
persoonlijke gegevens van anderen (online) te delen? En vind je het lastig hiermee om te gaan?

Het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid van Hogeschool Inholland heeft dit fenomeen, genaamd exposen, onderzocht. Tijdens deze kennissessie worden de resultaten van dit onderzoek gedeeld. Experts geven tips en handvatten die jij in jouw werkpraktijk kunt gebruiken om (de impact van) exposen te verminderen. Daarnaast is er ruim de tijd om casuïstiek en/of jouw vragen voor advies voor te leggen aan de experts en de andere deelnemende professionals. Het volledige programma vind je op de volgende pagina. Jij bent van harte welkom! De kennissessie is op 3 november 2022. Deelname is gratis. Opgeven kan door dit formulier in te vullen.

Profielfoto van Farid Bouchlaghmi

Denk mee over polarisatie en jouw rol als professional!

Wat zijn jouw ervaringen als jeugdprofessional met het voorkomen of tegengaan van polarisatie? Adviseurs van Platform JEP en het Nederlands Jeugdinstituut gaan hierover graag met jou in gesprek in een van de panelgesprekken die in verschillende regio’s worden georganiseerd.

We krijgen signalen dat professionals soms worstelen met hun rol en positie bij polarisatie, denk bijvoorbeeld aan het coronabeleid en discussies rond de vluchtelingenopvang. Die spanningen kan je zien in het buurthuis, in de wijk of online. Om een beeld te krijgen van welke behoeften jeugdprofessionals hebben als het gaat om kennis en kunde op het gebied van preventie polarisatie en depolarisatie voeren Platform JEP en het Nederlands Jeugdinstituut een verkenning uit. Met deze verkenning willen we in kaart brengen welke behoeften er zijn en hoe jeugdprofessionals hierbij ondersteund kunnen worden.

Ervaringen uitwisselen met andere professionals
Werk jij als professional met jongeren? Bijvoorbeeld als jongerenwerker, wijkagent, buurtwerker of netwerkregisseur? En wil je jouw ervaringen met het voorkomen of tegengaan van polarisatie met ons delen? Dan gaan wij hierover graag met jou in gesprek in een van de panelgesprekken die we in verschillende regio’s organiseren.

De link om aan te melden voor een panelgesprek in jouw regio kan je vinden op onze website: https://www.platformjep.nl/actueel/nieuws/2022/08/04/denk-jij-mee-over-polarisatie-en-jouw-rol-als-professional.

De exacte locatie ontvangen de deelnemers ruim voor de aangegeven datum.

• Woensdag 28 september (10:00 – 12:00 uur) in Venlo
• Woensdag 5 oktober (09:30 – 11:30 uur) in Alkmaar
• Maandag 10 oktober (13:00 – 15:00 uur) in Gorinchem
• Woensdag 12 oktober (11:00 – 13:00 uur) in Assen

Bij elke focusgroep is ruimte voor 6 tot 8 deelnemers. We hopen op een zo divers mogelijke groep. Uiterlijk twee weken voor de focusgroep plaatsvindt krijg je van ons de bevestiging van jouw deelname voor de focusgroep. Voor vragen kun je contact opnemen met Farid Bouchlaghmi (Platform JEP, fbouchlaghmi@minszw.nl), Hannes van de Ven (Nederlands Jeugdinstituut, h.vandeven@nji.nl), of Mike Loef (Nederlands Jeugdinstituut, m.loef@nji.nl).

Profielfoto van Esther den Breejen

VSBfonds wil graag investeren in betrokken buurten en burgers in Zeeland. Wil je meer weten over financiering van jouw organisatie of project? Dan nodigen wij je graag uit voor een gesprek met de adviseurs van het VSBfonds.

Ken je een organisatie of heb je zelf een idee om jouw buurt of wijk een stukje mooier te maken? Heb je een creatief idee waardoor jongeren geactiveerd worden of nieuwe vaardigheden opdoen? Kunnen jongeren elkaar ontmoeten en/of leren kennen door jouw project?

Wij denken graag met je mee hoe je jouw ideeën werkelijkheid kunt maken door er een aanvraag van te maken voor het VSBfonds.

Op donderdag 16 juni a.s. van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn de adviseurs aanwezig in het gemeentehuis in Heinkenszand. Je kunt een afspraak maken via tel: 030 230 3306 of email: infozeelandbrabant@vsbfonds.nl.

Over VSBfonds
VSBfonds ondersteunt projecten die bijdragen aan een sociale, creatieve en inclusieve samenleving. Het fonds bestaat sinds 1990 en investeert elk jaar 26 miljoen euro vanuit haar donatiebudget voor een Nederland waarin iedereen kan meedoen. www.vsbfonds.nl

Graag tot ziens!

Profielfoto van Jamilla Vervoort

Meiden met een migratieachtergrond bereiken of betrekken lastig?

Meld je dan vooral aan voor het webinar 'M-Power door sport: hoe bereik en betrek je meiden (met een migratieachtergrond) in aandachtswijken?'. Inspirerende sprekers Houda Loukili en Rocky Hehakaija (ook bekend van 'Wie is de mol?') nemen je mee in hun verhaal over Favela Street. Een succesvol initiatief in Amsterdam-West! Ze vertellen wat het de meiden oplevert. Ook komen de succesfactoren en uitdagingen aan bod. Wil je zelf alvast een voorproefje? Bekijk dan de trailer hieronder.

Meld je hier aan voor het webinar: https://sportenbewegen.1sociaaldomein.nl/videosessies