Tijdlijn Kinder-en Jongerenwerk

Bianca Boender heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Dick Smit

(zelf)assessment voor kinder- en jongerenwerkers:
Op basis van het geactualiseerde Beroepscompetentie profiel van de kinder-en jongerenwerker hebben Bianca Boender en ik een competentiematrix ontwikkeld. Deze matrix kan gebruikt worden als selfassessment instrument. Het geeft je inzicht in waar je nu staat en welke competenties je (verder) kan ontwikkelen om je professionele ambities te realiseren.
Daarbij koppelen we competenties en vaardigheden aan de uitvoeringskarakteristieken streetwise, booksmart en systeemsensitief.
Wil je verdieping en ondersteuning bij dit proces neem dan deel aan #YNGassessment op 6 en 7 maart.
Het assessment is ook heel geschikt voor teams om te onderzoeken welke competenties aanwezig zijn, welke uitvoeringskarakteristieken over- of ondervertegenwoordigd zijn. Wat betekent dit voor de POP's van de werkers en wat is er nodig om nu en in de toekomst adequaat te kunnen blijven reageren op de ontwikkelingen in het werkveld.
https://lnkd.in/eb68N37g

Nadine de la Fonteijne heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Yente Bregman

Ik wil jullie informeren over De Kiesmannen Academie. Willen jullie De Kiesmannen Academie onder jongeren kenbaar maken en verspreiden?”

Toelichting
Wat is de Kiesmannen Academie?
De Kiesmannen Academie is een nieuw traject waarbij we 20 jonge deelnemers (18-26) de kans geven om zich politiek, journalistiek, maatschappelijk en individueel te ontwikkelen, met als doel om een diverse groep jonge mensen klaar te stomen voor de Provinciale Statenverkiezingen die plaatsvinden op 15 maart 2023. De Kiesmannen Academie bestaat uit een 6-tal workshops van opiniemakers, journalisten, politici en een bezoek aan het provinciehuis van Noord-Holland. De workshops geven handvatten om in kleine groepjes een eigen activiteit (mini-campagne) op te zetten in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.

Wanneer?
De Kiesmannen Academie gaat vrijdag 3 februari van start en loopt t/m 24 maart. De workshops duren van 13:00 - 17:30 op de vrijdagmiddag in Amsterdam. De eerste twee uur nodigen we een gastspreker uit om een workshop te geven over online/offline campagne voeren, public speaking, opinie stuk schrijven etc. Het tweede gedeelte willen we de deelnemers de ruimte geven om te werken aan hun eigen (kleine) campagne.

Wat?
Wij zijn voor de Kiesmannen Academie opzoek naar 20 deelnemers met verschillende achtergronden, leeftijden, opleidingsniveaus/richtingen etc. Wij vragen ons af of jullie ons kunnen helpen en/of zelf geschikte deelnemers weten.

Deelname aan de Kiesmannen Academie is gratis!
https://dekiesmannen.nl/project/de-kiesmannen-academie

Profielfoto van Karlijn Hermens

Tijd voor actie! Life Goals stelt actiebudget beschikbaar voor het verbeteren van mentale gezondheid
Ben je sportaanbieder, verenigingsbestuurder, ondernemer of zorgverlener en wil je maatschappelijke impact maken met sport? Life Goals kan helpen. Wij stellen actiebudget beschikbaar voor het verbeteren van de mentale gezondheid in Nederland. Kom op 29 november naar de KNVB Campus voor een informatiemiddag over Life Goals en kijk aansluitend de wedstrijd Nederland – Qatar.

Life Goals zet sinds 2010 sportprojecten op voor kwetsbare mensen. We hielpen duizenden mensen met een lage sociaaleconomische status via sport weer letterlijk en figuurlijk in beweging. Denk hierbij aan statushouders, mensen met psychiatrische problemen en jongeren die vroegtijd school dreigen te verlaten. Ook organiseerden wij het WK straatvoetbal voor daklozen in Amsterdam en de European Life Goals Games in Utrecht.

Ondanks de mooie resultaten van onze projecten neemt het aantal kwetsbare mensen toe. Zeker als je kijkt naar de mentale gezondheid van Nederlanders. Er zijn ellenlange wachtrijen bij de gezondheidszorg en er kampen meer volwassenen en jongeren met suïcidale gedachten. Ruim 840.000 jongeren en één op de vijf volwassen heeft één of meerdere psychische aandoeningen. Tijd voor actie dus! Juist met sociale sportinitiatieven kunnen we mensen zowel mentaal als fysiek een boost te geven. Kijk maar naar het actieplan ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. Sluit jij je aan bij ons netwerk?

Wat gaan wij doen?
Life Goals heeft al partnerships in meer dan 30 gemeenten. De komende jaren willen wij meer impact maken door het Life Goals netwerk verder uit te breiden en bij te dragen aan een mentaal gezonde maatschappij. Wij zijn op zoek naar nieuwe partners die in hun eigen wijk of stad sport voor kwetsbare mensen willen organiseren. In de sportschool, bij de vereniging of in een instelling. Life Goals helpt met kennis, geld en concrete projecten om dit op te zetten. Dus ben jij sport- of zorgaanbieder en wil je de kracht van sport inzetten? Wil je concreet aan de slag met een project voor kwetsbare groepen maar weet je niet waar te beginnen? Sluit je dan aan bij het Life Goals netwerk.

Wij zoeken mensen die:
Maatschappelijk het verschil kunnen maken;
Een groot lokaal netwerk hebben;
Ervaring hebben met uitvoering van (landelijke) sportprojecten;
Onderdeel willen worden van een landelijk sportnetwerk.

Wat bieden wij?
Een Life Goals partnership met toegang tot een landelijk netwerk en bijeenkomsten;
Actiebudget voor uitvoering van maatschappelijke sportprojecten;
Advies en begeleiding bij de uitvoering van het sportproject;
Ondersteuning bij structurele borging van projecten;
Kwaliteitskeurmerk voor het uitvoeren van maatschappelijke sportprojecten.

Bram Bakker: ‘Van klacht naar kracht’
Bram Bakker is aanwezig als inhoudelijke spreker bij de bijeenkomst. Hij vertelt ons meer over hoe sport bij kan dragen aan de mentale gezondheid van van mensen en het verkorten van de wachttijden. “Het landelijk gemiddelde van de wachttijd voor een GZZ-behandeling is negen maanden. Er staan 60.000 volwassenen op de wachtlijst. Al die mensen kunnen vandaag beginnen met bewegen. Als je negen maanden met mensen gaat bewegen, zal een substantieel deel van de wachtende zeggen: laat die behandeling maar zitten. Zorgverleners wordt geleerd om te beginnen met de minst ingrijpende behandeling. Sport is een hele eenvoudige interventie waardoor mensen zich beter gaan voelen. Bovendien kan iedereen sporten: ook een 89-jarige in een rolstoel kan overgooien met een bal. Zo ga je niet uit van de klachten van mensen, maar van wat ze wel kunnen: van klacht naar kracht. ”

Geïnteresseerd?
Op dinsdag 29 november organiseren wij om 14.00 uur een Life Goals netwerkbijeenkomst in samenwerking met de KNVB. Op deze dag bij de KNVB Campus in Zeist ontvang je informatie over Life Goals en de mogelijkheden voor een samenwerking. Aanwezig zijn o.a. bestaande Life Goals partners, landelijke fondsen, sportorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Als klap op de vuurpijl kijken we gezamenlijk de wedstrijd Nederland – Qatar onder het genot van een drankje en wat borrelhappen.

Datum: dinsdag 29 november 2022
Locatie: KNVB Campus, Woudenbergseweg 56-58, Zeist
Zaal: #11
Inhoud en tijd:
13.30 – 14.00 uur: Inloop
14.00 – 14.15 uur: Introductie/ Verhaal Life Goals
14.15 – 14.45 uur: Actiebudget en Life Goals projecten
14.45 – 15.30 uur: Bram Bakker over sporten en mentale gezondheid
15.30 – 16.00 uur: Borrel en mogelijkheid voor vragen
16.00 – 17.45 uur: Kijken wedstrijd Nederland – Qatar

Meld je aan via deze link (https://stichtinglifegoals.nl/2022/10/14/life-goals-stelt-actiebudget-beschikbaar-voor-het-verbeteren-van-mentale-gezondheid/) en voel je vrij om de uitnodiging te delen met anderen. De uiterlijke aanmelddatum is 14 november.

Kijk voor meer informatie over Life Goals op www.stichtinglifegoals.nl. Heb je vragen over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met info@stichtinglifegoals.nl.

Profielfoto van Esther den Breejen

Extra aandacht voor jongeren in regeling Samen Cultuurmaken
Twee nieuwe subsidiemogelijkheden Fonds voor Cultuurparticipatie

Sinds de coronapandemie blijkt het aantal jongeren dat kampt met mentale issues gegroeid. Er zijn jongeren voor wie het leven (tijdelijk) zwaar is, maar er zijn ook jongeren die dreigen in een sociaal isolement te raken. Door initiatieven te ondersteunen die jongeren actief betrekken bij kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten wil het Fonds voor Cultuurparticipatie, met steun vanuit de ministeries van OCW en VWS, deze jongeren een steuntje in de rug bieden.

Jongeren
Ben je werkzaam bij een instelling binnen het culturele en/of sociaal domein en op enige wijze betrokken bij de doelgroep jongeren en jongvolwassenen? Heb je plannen om een groep jongeren of jongvolwassenen te bereiken of wil je jouw aanbod verbreden? Betrek jij jongeren actief bij jouw plannen of activiteiten? Dan zijn deze subsidiemogelijkheden (open oproepen) wellicht iets voor jou.

Open oproep
We verwachten op 21 november 2022 de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren (aanvragen van 5.000 t/m 25.000 euro) te openen en daarna in december de Open Oproep Jongeren maken cultuur (aanvragen van 25.000 t/m 100.000 euro). De open oproepen richten zich op projecten voor een zelf te kiezen leeftijdscategorie van jongeren tussen 12 en 27 jaar, waarbij het culturele en sociaal domein samenwerken.

Kun jij aanvragen?
Kijk hier voor een overzicht van de criteria, voorbeelddocumenten en tips voor het indienen van een aanvraag binnen de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren. De criteria voor de Open Oproep Jongeren maken Cultuur volgen op een later tijdstip.

Meer informatie
Binnen Samen Cultuurmaken hebben we meerdere projecten gehonoreerd die zich richten op jongeren. Wil je meer lezen over deze projecten? Klik hier voor de projectenmonitor.
Heb je interesse in het doen van een aanvraag, maar wil je nog meer informatie? Bel ons gerust en vraag naar één van de adviseurs Samen Cultuurmaken via (030) 233 60 30 of stuur een mail naar samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl.

Profielfoto van Bianca Boender

Kennissessie over (de impact van) exposen.

Zie jij in jouw werk dat jongeren elkaar doelbewust schade toebrengen door foto's, filmpjes of andere
persoonlijke gegevens van anderen (online) te delen? En vind je het lastig hiermee om te gaan?

Het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid van Hogeschool Inholland heeft dit fenomeen, genaamd exposen, onderzocht. Tijdens deze kennissessie worden de resultaten van dit onderzoek gedeeld. Experts geven tips en handvatten die jij in jouw werkpraktijk kunt gebruiken om (de impact van) exposen te verminderen. Daarnaast is er ruim de tijd om casuïstiek en/of jouw vragen voor advies voor te leggen aan de experts en de andere deelnemende professionals. Het volledige programma vind je op de volgende pagina. Jij bent van harte welkom! De kennissessie is op 3 november 2022. Deelname is gratis. Opgeven kan door dit formulier in te vullen.