Tijdlijn Channel Jongerenwerk

Machiel Vellema heeft dit bericht geliked

Komend najaar: gratis trainingen voor jongerenwerkers over online werken

Let op: onderin het verhaal zijn de data opgenomen voor organisaties om zich aan te melden. Binnenkort openen we de inschrijving. Wees er snel bij!


Dat jongerenwerkers zowel online als offline moeten werken, is sinds corona geen opzienbarende uitspraak meer. Maar wat doe je wel en niet online? Wat zijn de risico’s en wat is de meerwaarde? Sociaal Werk Nederland en JOZ organiseren dit najaar zestien gratis onlinetrainingen voor jongerenwerkers in heel Nederland: #Awareness.

‘Een van de positieve gevolgen van de lockdown was dat veel sociaal werkers veel sneller dan verwacht het online werken hebben omarmd,’ aldus Negin van den Berg, die vanuit Sociaal Werk Nederland het project Awareness onder haar hoede heeft. ‘In Rotterdam zijn de jongerenwerkers van JOZ daar vier jaar geleden al mee begonnen. Dus toen de landelijke overheid in het kader van het Deltaplan Jeugd geld beschikbaar stelde om ontwikkelingsachterstanden bij jongeren te verhelpen hebben we samen met JOZ een plan uitgebroed om het online werken van jongerenwerkers stevig te verankeren in hun beroepspraktijk. En VWS heeft dat voorstel gehonoreerd. Concreet: dit najaar kunnen jongerenwerkers overal in Nederland een gratis onlinetraining volgen.’

Mix van online en offline
De trainingen worden verzorgd door Ricardo Danning, leidinggevende bij JOZ in Rotterdam. ‘Wij zeggen altijd: de jeugd bepaalt onze inzet. We moeten zijn waar de jeugd is. Vier jaar geleden zagen we dat onze doelgroep massaal actief werd op sociale media. Dus moet je dat als jongerenwerker ook. In eerste instantie deden we dat met een klein groepje, maar inmiddels zijn al onze 65 jongerenwerkers actief op sociale media. Voor ons is het inmiddels een integraal onderdeel van ons werk; online kun je laagdrempelig in contact komen en blijven met jongeren, en andersom. Het onlinewerken versterkt dus de informatiepositie van onze jongerenwerkers; het vergroot hun werkterrein, zodat ze niet alleen bekende, maar ook onbekende jongeren kunnen bereiken.’

Maar om een volledig beeld te krijgen van de belevingswereld van jongeren kun je ook niet alleen online werken, waarschuwt Ricardo. ‘Je moet echt een goede mix zien te vinden en die twee werelden constant met elkaar verbinden. Bij ons is dat ongeveer 25% online en 75% offline. Daarin hebben we onze jongerenwerkers ook gefaciliteerd, en ik spreek ze er ook op aan. “Ik zie je te weinig online, wat is er aan de hand?” En bij sollicitatiegesprekken vragen we er expliciet naar: ben je een beetje handig met sociale media? Zo niet: ben je bereid daaraan te werken?’

Faciliteer je jongerenwerkers
En dat is wat Ricardo betreft vast een les uit de training: als je als organisatie wil dat je jongerenwerkers ook online werken – ‘en dat wil je’ – dan moet je ze daarvoor in de gelegenheid stellen. ‘Punt één: zorg voor een visie op onlinewerken die het belang ervan onderschrijft. Punt twee: zorg voor goed materiaal, dus een goede laptop en dito telefoon. En drie: geef ze voldoende onlinewerktijd.’

Daarnaast zal de training gaan over do’s en dont’s in de online jongerenwereld. ‘Zorg dat je als organisatie online uniform opereert, dus dat niet ieder voor zich maar wat doet. Op sociale media moet direct duidelijk zijn dat je een jongerenwerker bent van in ons geval JOZ. Met hetzelfde logo, en een bio volgens een vast stramien. Wij werken met gesloten profielen, die dus niet openbaar toegankelijk zijn. De privacy moet gewaarborgd zijn.’

Straatcultuur
Afspraken moeten er ook zijn over de aard van de online-uitingen. Ricardo: ‘Een jongerenwerker helpt en ondersteunt, ook online. 85% van onze activiteiten is positief en steunend, 15% is waarschuwend of zelfs repressief: “niet doen joh”. En wat doe je met signalen over criminaliteit? Daar moet je intern ook eenduidige regels over hebben, zodat jouw mensen weten hoe ze moeten reageren in bepaalde situaties.’

Bovendien heeft JOZ een werkgroep onlinejongerenwerk waarin actuele ontwikkelingen aan de orde komen. ‘Waarin we bijvoorbeeld filmpjes duiden die online circuleren. Wat is precies de strekking ervan en moeten we daar iets mee? Want straatcultuur is nu voor een belangrijk deel sociale-media-cultuur. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat jongens zich op sociale media profileren als stoere types en vervolgens worden uitgedaagd om te laten zien dat ze dat op straat ook durven. Daar over gaan we natuurlijk in gesprek met die jongeren, dat soort zaken delen we zo nodig ook met partners in de wijk.’

Overlast opgelost
Wat nog wel eens wordt vergeten is dat sociale media het voor jongerenwerkers een stuk makkelijker maken om jongeren te werven voor activiteiten, merkt Ricardo. ‘Je kunt wel affiches ophangen of het rondbazuinen, maar één berichtje op de sociale media is vaak veel effectiever. Ook in individuele begeleiding kunnen digitale contacten laagdrempeliger zijn, als opstapje náár of als aanvulling óp face-to-face-contacten. Het punt is: online actief zijn is een onmisbaar onderdeel van je werk. Je moet echt weten wat er in de onlinewereld van jongeren speelt. Een voorbeeld? Laatst kregen we een melding over overlast van jongeren. Ze hingen rond op een rare onaantrekkelijke plek. Wat bleek? Ze zaten vlak bij een school die had de wifi aan had staan. Nadat die was uitgezet was het klaar met de overlast.’


De online trainingen vinden plaats op alle donderdagen in september, oktober en november, dat wil zeggen:
september (2,9,16,23,30),
oktober (7,14,21,28) en
november (4,11,18,25).

Ook bieden we 3 extra sessies aan in november voor mensen die hier niet bij kunnen zijn: dat zijn 3 woensdagen in november: 3,10 en 17.

JOZ wil het liefst dat álle jongerenwerkers van een organisatie (inclusief managers/leidinggevenden) zich inschrijven, zodat er een breed gedragen visie op onlinejongerenwerk kan ontstaan.
Voor de drie woensdagsessies kunnen jongerenwerkers zich ook individueel zich inschrijven.
Welke provincie wanneer aan de beurt is maken we binnenkort/na de zomer bekend. Dan kun je je ook aanmelden. Wordt vervolgd!


Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met VWS. Het kabinet heeft steunpakketten vrijgemaakt voor jeugd, voor zowel de korte als de langere termijn. Een overzicht van deze steunpakketten is te vinden op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Beste jongerenwerkers,
Hieronder deel ik een uitnodiging van iemand die afgelopen tijd een onderzoek heeft gedaan dat wellicht jullie interesse heeft: samenwerking tussen politie, gemeenten, Halt en JW.

Als je het fijn vindt om bij de presentatie aanwezig te zijn om meer te horen/weten/bevragen over dit onderzoek, laat het mij vooral weten dan deel ik de link binnenkort met jou.
Hartelijke groet, Negin vd Berg, andenberg@sociaalwerk.nl">vandenberg@sociaalwerk.nl

‘Beste allemaal,

Ik ben Jamie Verrips en ik studeer Integrale Veiligheidskunde aan Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch. Ik heb mijn afstudeerperiode zo goed als afgerond bij de Politie binnen de portefeuille GGP, met Nicole Lieve als afstudeerbegeleidster.

Ik heb mijn onderzoek gedaan over de lokale samenwerkingen tussen de Politie, Bureau Halt, Sociaal Werk Nederland en gemeenten betreffende de preventieve aanpak van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Ik heb verschillende respondenten uit verschillende regio’s geïnterviewd om zo een compleet beeld te krijgen van meerdere lokale samenwerkingen in Nederland.

Op dinsdag 15 juni presenteer ik van 13:00 tot 14:00 een gedeelte van mijn afstudeeronderzoek en het advies wat hierbij tot stand is gekomen. Via deze weg zou ik jullie graag uitnodigen om bij mijn presentatie aanwezig te zijn. Na een toelichting op de onderzoeksresultaten ga ik graag met jullie (medewerkers politie – Halt – jongerenwerk) in gesprek over de bevindingen en aanbevelingen. Vind je het leuk, interessant om digitaal aan te sluiten dan ben je van harte welkom. Een digitale link voor het overleg kun je toegezonden krijgen.

Met vriendelijke groet en wie weet tot 15 juni!
Jamie Verrips’

Hallo allemaal!
Voor een schoolopdracht doe ik onderzoek naar de taken van jonge mantelzorgers. De taak van de welzijnsorganisatie waar ik stage loop is voornamelijk signaleren, preventie en eventueel doorverwijzen. Ik heb een enquête gemaakt om de ernst van bepaalde taken hopelijk in kaart te kunnen brengen. Aan de hand van de enquête kan ik kijken of het mogelijk is een signalerings/doorverwijslijst te maken. Op deze manier kan er wellicht sneller gehandeld worden/gesignaleerd worden als een jonge mantelzorger taken moet uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling.

Ik wil aan jullie vragen of jullie de enquête in zouden willen vullen en willen opsturen naar mijn mail adres, mijn mailadres staat in de enquête.

Alvast hartelijk bedankt!

Danielle Pepels heeft dit bericht geliked

Iedere jongere die wil sporten of bewegen, kan dat doen in Nederland. Of ligt het niet zo simpel? Op donderdag 25 maart organiseren Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur een Kenniscafé over jongeren die opgroeien in armoede en wat hen tegenhoudt om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten. Zijn er oplossingen om deze jongeren te ondersteunen om actiever te worden?

Tijdens het Kenniscafé worden de resultaten gedeeld van het onderzoek 'Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere', die inzicht geven in de belemmeringen en behoeften van deze jongeren. Daarnaast gaan een jongerenwerker, buurtsportcoach en beleidsmedewerkers in gesprek over de uitkomsten. Én komen jongeren zelf tussendoor aan het woord om te vertellen wat zij ervan vinden!

Je kunt (gratis) online deelnemen aan het Kenniscafé. Het complete programma, de sprekers en hoe je je kunt aanmelden vind je op de evenementenpagina: https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/event/kenniscafe-kan-ik-meedoen-sport-en-bewegen-voor-iedere-jongere/

Het Udense jongerenwerk host aanstaande donderdag om 20.00 uur een room op Clubhouse om met iedereen die geïnteresseerd en betrokken is te praten over het thema jongerenwerk. Want (hoe) werkt jongerenwerk? En wat zou er mis gaan in een wereld zonder? De nieuwe drop-in audio app Clubhouse is bij uitstek geschikt voor een open gesprek.

We zouden het gaaf vinden als jij erbij bent. Heb je nog geen Clubhouse? Ik heb een paar invites over. Stuur mij even een privéberichtje als je een invite op prijs stelt. Wij stellen het SUPER op prijs als jij er als professional of betrokkene bij bent.

https://www.joinclubhouse.com/event/MEw76YBV