Vraag

23 november 2021
Adviseur BVjong, projectcoƶrdinator, zzp-er

“Welke dringende vraag heb jij aan (demissionair) minister de Jonge over het huidig coronabeleid en de impact voor jongeren hiervan?”

Toelichting

Deze vragen kunnen we gebruiken voor de videomeeting 1 december om 10.00 uur (https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies)

Storytellers coach/Jongerenwerker

Dag Niko, Een vraag aan Hugo

Wij merken dat onze jongeren verward zijn door de vele informatie stromen. Tevens blijkt dat de onderlaag van de angst vaak het woord ' het vaccin is experimenteel' is. over het gevaar van de virus stuit op verzet onder jongeren o.a. vanwege de angst en omdat het topdown gebracht wordt.

Heeft u er wel eens over nagedacht om de boodschap bottom up te brengen. Vanuit de jongeren zelf
om deze angst weg te nemen en de vaccinatiegraad onder jongeren te vergroten?

Brian Silos
oprichter Stichting Antipesto
advies en meldpunt voor pestgevallen
en Storytellers filmprojecten
jongerenwerk via Storytelling

Jongerenwerker

-hoe vreemd vind de minister het dat jongeren zich inlaten met 'desinformatie' wanneer hij zelf zich hier ook schuldig aan maakt. Veel jongeren voelen zich bekocht na het 'dansen met jansen' debakel.
-snapt de minister dat het opleggen van een qr code in gaat tegen de meest basale waarden van ons werk? De inclusiviteit, laagdrempeligheid en recht op een eigen mening?
-veel van wat ons de afgelopen jaren geleerd is over het tegen gaan van radicalisering heeft te maken met het betrekken van groepen (hoe disident ook) bij de samenleving. Nu worden ongevaccineerden (vaak jongeren) bewust uitgesloten van de samenleving. Deze groep vervreemd van de samenleving en dit is een geweldige voedingsbodem voor radicalisering. Wat denkt de minister hier over?
-tijdens eerdere crisisen waren het de oudere generaties die zich opoferde zodat de jeugd een betere toekomst had. Nu is het de jeugd die de grootste financiele klappen (gaan) krijgen en er mentaal aan kapot gaan. Is dit op termijn een juiste keuze?

Jongerenwerker in Scholen

Vraag aan Hugo de Jonge:

Wat is volgens u de grootste misvatting over corona welke jongeren (vaak) hebben?

Ron Demmers
Jongerenwerker op Scholen
SWT-Krommenie

Er is een groot wantrouwen in hugo bij de jongeren, hoe wilt hij dit vertrouwen herstellen.

Jongerenwerker

Vanuit onze jongeren in Moerdijk kwamen o.a. de volgende vragen naar voren:

- Waarom gaan winkels en horeca eerder dicht? Als je het juist langer open houd dan zorg je toch voor een veiligere verspreiding van mensen én blijf je wat meer vrijheid houden? Win win situatie! (Tygo, 14)

- Zouden er weer ouders bij de sport mogen komen kijken? Ik vind het jammer dat mijn vader niet kan komen kijken. Het is toch buiten, waarom kan dit kwaad? (Sven, 12)

- Zou uw dochter aub even willen reageren op mijn DM’s op insta? (Sem, 16)

- Er worden uitzonderingen gemaakt voor kwetsbare groepen tijdens de maatregelen, bijvoorbeeld met het bezoeken van een jongerencentrum. Voor mij zijn alle jongeren op dit moment kwetsbaar. Wat is volgens u de kwetsbare doelgroep? (Stephan Beute, jongerenwerker)

Mijn andere vraag aan demissionair minister de Jonge gaat over aanbesteding in het welzijnswerk. Werk dat in projectvorm in wijken wordt uitgezet is tijdelijk. Het draagt niet bij aan langdurig welzijn voor jeugd en hun gezinnen. Kinderen en jongeren hebben baat bij bestendig, duurzaam en herkenbaar jeugdwerk.
Kan er een eind komen aan allerlei organisaties die inschrijven op projecten, fantastische plannen indienen, en dit vervolgens niet waar maken.
Kunnen er langer dan 1 jaar lopende contracten met welzijn worden aangegaan. Het komt de bewoners in de wijken van alle leeftijden ten goede.

Kinderwerk en jongerenwerk zijn belangrijk voor veel kinderen en jongeren die opgroeien en weinig of geen vips hebben die voorleven. ( o.a. voordoen hoe je op constructieve en respectvolle manier met elkaar omgaat).
Net als Michel Weening vraag ik me af of er meer geld vrij wordt gemaakt voor het jeugdwerk. Werkend in een grote stadsdeel met een heel klein team hebben we vaak het gevoel telkens maar een beetje te kunnen krabben in plaats van echt iets te doen aan de grote jeuk.

Jongerenwerker/kinderwerker

De meiden van meer Moerdijk vragen zich af waarom er zo weinig wordt voorgelicht over een gezond leven en gezonde keuzes die bijdragen aan het verbeteren van je weerstand. Bijvoorbeeld overgewicht tegen gaan, gezonde voeding, sporten etc. Er wordt alleen maar gefocust op

Consulent inkomen vluchtelingen

Hoe en hoe vaak communiceert demissionair-minister de Jonge met jongeren zelf? Hoe krijgt hij de gevolgen mee uit eerste hand?

Financieel jongerenwerker

Welke inzet gaat het dem. kabinet plegen om de sociale, emotionele, psychische en school achterstand, opgelopen door de corona periode, te verbeteren?

Hoe kijkt dem. minister de Jonge aan tegen de preventieve rol van het sociaal werk? En wordt hier de komende periode meer geld voor vrij gemaakt?

Bij het horen van verzwaarde maatregelen breken er, net als bij de vorige lockdown, ongeregeldheden aan. Denk dem. minister de Jonge dat dit kan verbeteren door jongeren beter te betrekken bij besluitvorming? Zo ja, hoe zou dem. minister de Jonge dit voor zich zien? En zou dem. minister de Jonge in gesprek willen om te kijken of er een jongere platform kan komen welke meedenkt in de communicatie naar jongeren toe?

Michel Weening

Leidinggevende

Welke gevolgen ervaren jongeren door de beperkingen in hun vrijetijdsbesteding (sport-, cultuur- en andere clubactiviteiten) door coronamaatregelen ten aanzien van hun welbevinden en ontwikkeling? En welke gevolgen kan dit op de lange termijn hebben?

Waarom communiceert de regering niet rechtstreeks met de jongeren en wordt er niet specifiek uitleg gegeven aan jongeren over het idee en de noodzaak achter de maatregelen? De persconferentie/vragenuur met het jeugdjournaal was een zeer krachtig en effectief middel, waarom dit niet gedaan voor de leeftijd 12-20 jaar?
Is dit een doelbewuste keuze of een gemiste kans?