Channel Jongerenwerk

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Jongerenwerk Videosessies

Videosessie
Tijdstip:

#Nogfffffvolhouden. - Hoe zorgen we als kinder- en jongerenwerkers dat jongeren gemotiveerd blijven om zich nog zeker tot de zomer aan de corona-regels te houden? Hoe zorgen we voor perspectief?

Wat kunnen wij als kinder- of jongerenwerkers doen om jongeren te motiveren nog zeker tot de zomer vol te houden wat betreft de coronaregels. En hoe bieden we kinderen en jongeren daarbij perspectief. 

De vaccinatie is deze week gestart; jongeren 18+ worden volgens de plannen pas rond de zomer gevaccineerd; jongeren 18- hoeven (nog) niet gevaccineerd te worden; de lockdown duurt nog even én de lentekriebels komen er aan…

Kernvraag

 • Hoe zorgen we dat jongeren gemotiveerd blijven om zich nog zeker tot de zomer aan de corona-regels te houden?
 • Wat kunnen wij als kinder- of jongerenwerkers hierbij betekenen?
 • Wat zou er moeten/kunnen  gebeuren vanuit het kinder- en jongerenwerk? Bijvoorbeeld: a. organiseren activiteiten (wintergames-subsidies lopen door naar Lentegames); of bijvoorbeeld een nieuwe jongerenwerk-campagnes (vergelijkbaar met #NoShank)  liefst met zoveel een lokale uitstraling. Of hebben jullie andere suggesties om jongeren te blijven motiveren.(het programmma wordt nog verder uitgewerkt)

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoƶrdinator, zzp-er
Videosessie
Tijdstip:

Presentatie Onderzoek stand van zaken kinderwerk anno 2021

in 2020 heeft NJI een onderzoek gedaan naar de zaken van het kinderwerk. Het doel van dit
onderzoek is dan ook om inzicht te bieden in de rol en positie van het kinderwerk en daarmee
handvatten te bieden voor het benutten van de kracht van het kinderwerk. Dit doen we aan de
hand van diverse thema’s, gebaseerd op de uitkomsten van de vragenlijst die is ingevuld door
228 kinderwerkers uit 82 gemeenten en de ervaringsverhalen van kinderwerkers.

Op 18 februari zullen we dit onderzoek een grootste wijze presenteren. Wees erbij !! (het definitieve programma volgt nog).

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoƶrdinator, zzp-er

Experts

 • 6
  Dick Smit
  Consulent / trainer / coach jongerenwerk en jeugdbeleid
 • 6
  Bianca Boender
  Directeur methodiekontwikkelaar/trainer
 • 5
  Niko de Groot
  Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er