Channel Jongerenwerk

Landelijk channel

Jongerenwerk Videosessies

Videosessie
Tijdstip:

Mentaal welzijn, veerkracht en jeugd - videosessie 1: De frustraties moeten eruit!

Chanel jongerenwerk van BVjong/1sociaaldomein organiseert de komende maanden twee videosessies over zorgen over het mentale welzijn van de jeugd, nu en straks na coronatijd. De eerste videosessie heeft als titel “de frustraties moeten eruit! We organiseren deze sessie in samenwerking met Platform JEP.

Wat gaan we doen:  In breakout groepen wisselen we uit over de praktijk en Stijn Sieckelinck, de nieuwe lector jongerenwerk bij YouthSpot, zal een boeiende inleiding verzorgen.

Toelichting videosessie: Door de langdurige coronasituatie zie je een groot aantal jongeren gefrustreerd raken. Het gevoel hebben dat zij stilstaan. Door spanningen en onzekerheid weten ze niet hoe hun toekomst eruit ziet. Alle mogelijkheden om in het dagelijks leven stoom af te blazen - stapavonden, voetbaltribunes, sportscholen, feesten, festivals zijn weggevallen. In een aantal gemeenten zie je daardoor het aantal meldingen van overlast door jongeren fors toenemen; ontstaan er illegale feestjes, vernielingen of relletjes. Daarbij zie je veel uitingen van anti-overheidssentiment, anti-virusspreuken of complottheorieën. En wij maar roepen “nogffvolhouden”.

In deze tijd moet je als werker extra alert zijn op de emoties van deze jongeren. Dit is niet altijd gelijk zichtbaar, maar ze uiten hun angsten en frustraties via boosheid, onrust, een grote mond, zijn juist stil of  hyper alert op alles wat in hun omgeving gebeurt. Ze hebben het nodig hun gevoelens en frustraties te uiten. Hoe reageer je hierop als kinder- of jongerenwerker? Hoe werk je juist nu aan veerkrachtige jongeren? Dat is het thema van deze videosessie.

Deze videosessie is een tweeluik over mentale weerbaarheid van de jeugd en rol van kinder- en jongerenwerk daarbij.  De 2e videosessie is op donderdag 20 mei over meer de mentale zorg van de jeugd waarbij de frustraties zich naar binnen richt in uit in  schulden, innerlijke spanningen en depressieve gedrag  bij kinder- en jongeren.

 

Meer informatie:

Platform JEP ondersteunt professionals die met en voor jongeren werken bij vragen rond polarisatie en radicalisering. Het platform lanceerde onlangs een online magazine over het thema Veerkracht.

 Stijn Sieckelinck is de nieuwe lector jongerenwerk bij Youth Spot en schrijver van het boek IReradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld (2017), een pedagogische visie op de radicalisering van jongeren. Hij legt nu de laatste hand aan een boek over identiteitsvorming van jongeren in een gepolariseerde samenleving: Dream Teams. Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren.

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoƶrdinator, zzp-er
Videosessie
Tijdstip:

Mentaal welzijn, veerkracht en jeugd: videosessie 2: De frustraties slaan naar binnen.

Deze videosessie is een tweeluik over mentale weerbaarheid van de jeugd en rol van kinder- en jongerenwerk daarbij.  De 2e videosessie  p donderdag 20 mei gaat over de mentale zorgen van jeugd in en na coronatijd . Over frustraties die zich een kind of jongere naar binnen richten in de vorm van innerlijke spanningen, eenzaamheid, schulden of  depressieve gedrag bij kinder- en jongeren. 

In deze tijd in en na corona moet je als werker extra alert zijn op de emoties van deze jongeren. Dit is niet altijd gelijk zichtbaar, maar ze uiten hun angsten en frustraties via boosheid, onrust, een grote mond, zijn juist stil of  hyper alert op alles wat in hun omgeving gebeurt. Ze hebben het nodig hun gevoelens en frustraties te uiten. Hoe reageer je hierop als kinder- of jongerenwerker? Hoe werk je juist nu aan veerkrachtige kinderen en  jongeren?? Dat is ook het centrale thema van deze videosessie.

Meer informatie over het programma volgt nog.

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoƶrdinator, zzp-er

Experts

 • 6
  Dick Smit
  Consulent / trainer / coach jongerenwerk en jeugdbeleid
 • 6
  Bianca Boender
  Directeur methodiekontwikkelaar/trainer
 • 5
  Niko de Groot
  Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er