Channel Jongerenwerk

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Jongerenwerk Videosessies (archief)

Videosessie 3
Jongerenwerk tijdens de Coranacrisis
Tijdstip: Deelname gesloten

Werken met en voor jongeren in een 1,5 meter-samenleving

LET OP: Inschrijving is gesloten! Wil je toch meedoen? Stuur een mailtje naar l.snippe@1sociaaldomein.nl. 

De Corona-regels zijn vanaf 29 april weer iets versoepeld: de jeugd tot en met 12 jaar mag onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan wel met 1,5 meter afstand ertussen. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Wat betekent dit voor het jongerenwerk? Minder online en meer jongerenwerk op straat? En specifiek voor deze periode: Wat betekent dit voor het jongerenwerk en de Ramadan, hoe ga je daar nu mee om?

Kies over welk thema jij wilt uitwisselen met andere jongerenwerkers

In deze videosessie gaan we – na een plenaire inleiding - in twee verschillende groepen uiteen:

Keuze 1: Jongerenwerk vanaf 29 april: Weer meer echt jongerenwerk: minder online en meer op straat?

Keuze 2: Jongerenwerk en de Ramadan: Dit jaar anders dan anders??

Je kunt rechts op deze pagina kiezen over welk onderwerp jij wilt uitwisselen met andere jongerenwerkers door op de gele 'Ik ben erbij'- knop te klikken.

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom. Woensdagavond 29 april mailen we de Zoom-link waarmee je kunt inloggen in de videosessie. 

Deze videosessie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1SociaalDomein.

1. Jongerenwerk vanaf 29 april

Deelname gesloten

2. Jongerenwerk en de Ramadan

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie 6
jongerenwerk in coronatijd
Tijdstip:

Jongerenwerk: balanceren tussen pedagogische relatie en maatschappelijk belang in tijden van corona

De link naar de Zoom-sessie: https://us02web.zoom.us/j/81928469988

Wat doe je als jongerenwerker? Wegkijken, in gesprek gaan of ingrijpen? En ....handel je anders nu in coronatijd?

De meeste jongeren houden zich prima aan de RIVM-regels. Maar soms zie je zaken die echt niet kunnen.  Een jongere in een thuissituatie die uit de hand dreigt te lopen. Jongeren die in een thuis of in een keet een party organiseren. Jongeren die in een grote groep rondhangen bij een Cruyffcourt. Etc.

Programma:  Na een inleiding van Kim Jolink (jongerenwerker/straathoekwerker Streetcare) gaan we in kleine Breakout Room in discussie aan de hand van praktische casus, die we allemaal tegenkomen op dit moment.   

Ter voorbereiding videosessie 14 mei: Kan je een situatie aangeven- waar je in de normale situatie zou ingrijpen of...

Denk dan aan geconstateerde individuele problematiek van een jongere of een situatie op straat en in de wijk.

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie 7
Kinderwerk in coronatijd
Tijdstip:

Kinderwerk en het bereiken van kwetsbare kinderen

Heb je je op het laatste moment aangemeld en nog geen link gehad? Log in door op deze link te klikkenhttps://us02web.zoom.us/j/85892033553

Er is weer ruimte om kinderen buiten te bereiken in deze coronatijd. Maar hoe bereik je de kwetsbare kinderen eigenlijk? Wat doe je als je signalen krijgt dat  het niet helemaal goed gaat bij kinderen thuis? Welke problematische situaties zien we bij de kinderen thuis in deze coronatijd, en wat kunnen wij doen, en waar en wanneer zoeken we samenwerking met extra zorg, bijvoorbeeld via Veilig Thuis?
In deze videosessie beginnen we met een presentatie van Wianne Brandt, directeur van Veilig Thuis Kennemerland over het samenwerken rond onveilige situaties bij gezinnen. En praten we hierover verder in een breakoutgroup door op basis van ieders vragen!  Voorbeelden van vragen zijn

· hoe verloopt de route van signaleren en melden, kunnen jullie ons daar in het kort in mee nemen.

· Nu in corona tijd, wat valt op, welke signalen krijgen jullie?

· Wat kunnen wij als kinderwerkers doen?.

·Kwetsbare kinderen ondersteunen in hun eigen leef omgeving. Hebben jullie tips, advies en ideeën voor de kinderwerkers?.

(Let op: deze videosessie is op woensdag 20 mei ivm hemelvaardag op donderdag)

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie 8
jongerenwerk in coronatijd
Tijdstip:

Samenwerken Jongerenwerk en School (in en buiten coronatijd)

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/86113081911 (Meeting ID: 861 1308 1911)

De VO-scholen gaan (deels) weer open. Daarom hebben we het in deze gratis videosessie speciaal over de samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk. Goede voorbeelden; wat kan beter. Vanuit  perspectieven van zowel de jongerenwerkers als de school.  Daarom ook is deze videosessie jongerenwerk ook open voor externen, zoals leerplichtambtenaren.

We starten met een centrale inleiding van Jeremy Rijnders (Youth Spot): "Jongerenwerk en VO scholen; partners in het versterken van schoolcarrieres van jongeren". Daarna gaan we in de breakoutgroep in op de praktijk. In elke breakoutgroep is een jongerenwerk en/of schoolleider aanwezig die de ervaringen over samenwerking  delen en vragen beantwoorden.

Tip: lees ter voorbereiding de Publicatie Platform JEP: school en jongerenwerk en onderzoek YouthSpot  Jongerenwerk en VO scholen, partners in het versterken van schoolcarrieres van jongeren  

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie 1
Jongerenwerk tijdens de Coranacrisis
Tijdstip: Deelname gesloten

Videosessie: Jongerenwerk in tijden van het Coronavirus

Hoe pakken jongerenwerkers hun werk op in tijden van het Coronavirus? Of zoals een werker zei: ‘Mijn werk is in twee weken tijd totaal veranderd. Het centrum en de scholen zijn tijdelijk  gesloten en er is maar beperkt contact met jongeren op straat. Ik heb nu vooral online contact met  jongeren.’ Hoe pak je dat aan? Wat zijn goede online tools? Waar loop je als jongerenwerker tegenaan en wat zijn mogelijke oplossingen?

Van elkaar leren
Tijdens de videoconferentie delen we ervaringen met elkaar, wisselen we tips voor online werken uit en is er ruimte om vragen te stellen. Na de videoconferentie praten we met elkaar na op het Channel Jongerenwerk.

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom.

Deze Videoconferentie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1Sociaaldomein.nl

6. Wat heb jij als jongerenwerker aan extra ondersteuning nodig om jouw werk in Coronatijd goed vorm te kunnen geven?

Denk aan online trainingen, intervisie, contact met een netwerk van collega's, etc, En waar moet wat jou betreft de volgende videosessie over gaan?

5. Wat doe je als jongerenwerker online met scholen en naar schoolgaande jeugd?

Bied je bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding online aan? En op welke manier besteed je aandacht aan kinderen en jongeren die geen computer thuis hebben, of te maken hebben met een moeilijke thuissituatie. Hoe kan het jongerenwerk online bijdragen?

3. Hoe bereik je in de individuele jongeren en kwetsbare jongeren tijdens de Coronacrisis?

We horen bijvoorbeeld de verhalen van jonge mantelzorgers, en ook van (risico op) kindermishandeling en huiselijk geweld. Wat doe je hier als jongerenwerker online mee? Is er samenwerking met andere partners als het gaat om deze kwetsbare groep? Welke uitdagingen komen jullie tegen?

2. Hoe bereik je de straatjongeren nog? En wat doe je als je ze bereikt?

Ben je nu vooral als een soort BOA bezig met waarschuwen over de 1,5 meter? Of heb je nog op andere manieren contact met de jongeren op straat?
Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er

Let op:

Zorg dat je om 10.55 bent ingelogd in de Zoom-meeting. Check je audio én webcam. Gaat er iets mis? Check 'Troubleshooting'  op de website van Zoom (onderaan de pagina)

Videosessie 2
Jongerenwerk in tijden van Coronavirus
Tijdstip: Deelname gesloten

Jongerenwerk: online groepsactiviteiten, individuele contacten en op straat

LET OP! AANMELDING = GESLOTEN. WIL JE OP DE WACHTLIJST WORDEN GEZET? STUUR EEN MAILTJE NAAR NIKO DE GROOT (BVJONG) nam.degroot@gmail.com. 

Na een eerste succesvolle videosessie voor jongerenwerkers op 2 april jl., organiseren BVjong en 1SociaalDomein een tweede videosessie. Tijdens deze videosessie gaan we weer praktische informatie en goede voorbeelden uitwisselen met elkaar. We beginnen kort plenair en gaan dan in themagroepen (in Zoom: Breakout Rooms) uiteen. Je kiest bij het aanmelden over welk thema je wilt uitwisselen. De groepen bestaan uit maximaal 16 deelnemers, zodat iedereen aan het woord kan komen. We nodigen je van harte uit om in gesprek te gaan met elkaar!

Meld je aan voor ÉÉN van onderstaande thema's:

>> Zie voor aanmelding de gele 'Ik ben erbij'-knoppen aan de rechterkant van deze pagina. 

1. Individuele (online en offline) contacten

Wat speelt er bij de jongeren? Hoe onderhoud je het contact? Hoe gaat het met de (online) contacten met netwerkpartners?

2.  Jongerenwerk op straat

Hoe voorkom je dat er teveel jongerengroepen op straat of thuis samenkomen? Hoe motiveer je ze positief? Hoe werk je samen met politie?

3. Online activiteiten

Wat organiseer je? Wat zijn de successen? Welke online activiteiten heb je tot nu toe georganiseerd? Welke positieve hulpacties heb je opgezet?

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom.

Deze videosesisie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1SociaalDomein

Individuele contacten

Deelname gesloten

Jongerenwerk op straat

Deelname gesloten

Online activiteiten

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie 3
Kinderwerk in tijden van het Coronavirus
Tijdstip: Deelname gesloten

Gratis videosessie 'Kinderwerk in tijden van het Coronavirus’

LET OP! AANMELDING = GESLOTEN. WIL JE OP DE WACHTLIJST WORDEN GEZET? STUUR EEN MAILTJE NAAR NIKO DE GROOT (BVJONG) nam.degroot@gmail.com. 

Hoe pakken kinderwerkers hun werk op in tijden van de Coronavirus? Wat maakt het werk als kinderwerker nu anders? Welke (online) activiteiten kunnen kinderwerkers organiseren voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar? Wat zijn goede online tools hiervoor? Wat doe je met individuele vragen en problemen van kwetsbare kinderen of ouders over huiselijk geweld, schoolproblemen, etc?  Bereiken kinderwerkers de kinderen die ‘zoek’ zijn? Wie zijn je partners in de buurten? Na een korte presentatie door Jaidi Muskee hoe Raster het aanpakt in Deventer, delen we tijdens deze sessie in kleine groepen tips en ervaringen met elkaar.

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom.

Deze videosessie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1SociaalDomein

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie 5
Kinderwerk in coronatijd
Tijdstip:

Wat kan wat mag? Kinderwerk in coronatijd.

De Zoom-link
Klik donderdag op deze Zoom-link om naar de meeting te gaan: https://us02web.zoom.us/j/81939778957 (Meeting ID: 819 3977 8957).

Wat kunnen we doen in de buurt? Is er met de nieuwe maatregelingen meer mogelijk in de buitenruimte en in de wijk voor de doelgroep ? Vooralsnog mag alleen de sport weer aan de slag, en wordt kinder- jongerenwerk niet genoemd. Hoe zit dat?

Programma videosessie (tot 12.00 uur):

We starten met  inleiding van Froukje Hajer, adviseur kind, spel en ruimte/BVjong over de de lobby die gaande om – naast ruimte voor spelactiviteiten te krijgen. Daartoe stuurden organisaties een oproep aan burgemeesters. Zie https://www.bvjong.nl/oproep-aan-burgemeester-voor-aandacht-voor-sport-en-spel-door-jeugd-en-jongerenorganisaties/

Daarna komt Roxanne Callenbach van Versa Welzijn aan het woord over hoe zij de verruimde richtlijnen  oppakken.

En vervolgens gaan we in kleine breakoutrooms ervaringen uitwisselen en kijken wat mogelijk is binnen de richtlijnen, zowel online en offline en  in de buurt. Aan de hand van de volgende vragen:

 • Is er met de nieuwe richtlijnen meer mogelijk in de buitenruimte en in de wijk? Waar loop je tegen aan?
 • Hoe werk je samen met  sportorganisaties? Wat werkt goed? Lukt het om alle kinderen mee te laten doen?
 • Wat kan je plannen voor de vakantieperiode mbt zomeractiviteiten en -kampen?

Bereid je voor door de volgende stukken te lezen:

De conference beheerder is:

Adviseur jeugdbeleid en kinderrechten
Videosessie 4
Jongerenwerk tijdens de Coranacrisis
Tijdstip: Deelname gesloten

Jongerenwerk in COVID-19: Verdere verdieping

BV Jong organiseert - samen met 1SociaalDomein - de komende weken diverse online videosessies voor jongeren- en kinderwerkers. 

Op donderdag 30 april om 11.00 uur is de derde videosessie met de voorlopige titel 'Jongerenwerk in COVID-19: Verdere verdieping'. Een voorlopige titel omdat we eerst graag van jullie willen horen welke onderwerpen niet mogen ontbreken. 

Stem op de poll
Laat via de poll weten welke onderwerpen wat jou betreft aan de orde moeten komen tijdens de videosessie op 30 april. Dat doe je door te stemmen op de poll Over welke onderwerpen moet de videosessie op 30 april gaan? Op vrijdag 24 april worden het definitieve programma samengesteld gekozen en aan jullie gecommuniceerd. 

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom.

Deze videosessie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1SociaalDomein

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er

Experts

 • 6
  Bianca Boender
  Directeur methodiekontwikkelaar/trainer
 • 5
  Pink Hilverdink
  Prkatijkontwikkeling jongerenwerk, Maatschappelijke Diensttijd en internationale samenwerking
 • 5
  Dick Smit
  Consulent / trainer