Jongerenwerk Videosessies (archief)

Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Kinder- en jongerenwerkers in gesprek met minister Hugo de Jonge over de impact van corona op jongeren en desinformatie."?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

5
9
12

Videomeeting speciaal:

Op woensdag 1 december gaan kinder-en jongerenwerkers  in gesprek met Hugo de Jonge (demissionair) minister van VWS.  Thema:  de impact van corona op jongeren. Over de gevolgen van het coronabeleid op jongeren, over redenen waarom jongeren zich  wel/niet laten vaccinneren bij jongeren; over mis-/des- informatie, vertrouwen en wantrouwen en de recente rellen.  Ookgaan we samen op zoek naar oplossingen hoe we  als overheid én als kinder- en jongerenwerkers in verbinding en gesprek blijven met jongeren. 

Deze videomeeting vindt plaats in een studiosetting. Vanuit een jongerencentrum met 3 jongerenwerkers én minister De Hugo de Jonge. Ook aanwezig is onderzoeker  Prof. Jan-Willem van Prooijen, gedragsdeskundige. Hij zal vanuit zijn expertise een aantal zaken duiden.

Vanuit de chat kunnen de deelnemers aan deze videomeeting meepraten. De discussie staat onder leiding van Bianca Boender, BVjong-voorzitter en directeur/ontwikkelaar bij You!ng én Niko de Groot, coördinator BVjong, de beroepsvereniging van kinder- en jongerenwerkers.

Programma:

10.00 uur:   Welkom én introductie jongerenwerkers én minister de Jonge

10.05 - 10.30 uur:   Blok 1:  De impact van de corona-crisis op het gedrag van jongeren in de wijken  (ervaringen van de jongerenwerkers én reacties hierop van de minister) . Alsook van reacties vanuit de chat.

10.30 - 10.40 uur:  Verdieping door Jan-Willem van Prooijen, Professossor Sociale Psychologe VU Amsterdam

10.40 -10.55 uur:  Blok 2:  Praten, praten, praten . In dialoog blijven met jongeren. En de rol van de kinder- en jongerenwerker hierbij. (en ook hier reacties vanuit de tafel én de chat)

10.55 uur:  Afronding 

11.00 uur:  Afsluiting videomeeting

Welke dringende vraag heb jij aan (demissionair) minister de Jonge over het huidig coronabeleid en de impact voor...

Deze vragen kunnen we gebruiken voor de videomeeting 1 december om 10.00 uur (https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/videosessies)

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Kinder-en Jongerenwerk wederom in een (gedeeltelijke ) lockdown?"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

2
0
3

https://us02web.zoom.us/j/81070225105?pwd=TXFzTDU4UURVbHRuOVFDNFZ2eEFpQT09

et demissionaire kabinet kondigde vrijdagavond een gedeeltelijke lockdown aan. Dit heeft ook grote consequenties voor kinderen en jongeren.

In de videosessie kijken we naar welke impact deze lockdown op jongeren hebben en geven we een overzicht van de belangrijkste gevolgen van de nieuwe corona-maatregelen: wat betekent dit voor de kinder- en jongerenwerker?

We geven praktische tools om juist in deze tijd aan te sluiten bij de leef en belevingswereld van kinderen en jongeren.


Jongerenwerker Jasper Lanting uit Hoogeveen deelt een praktijkverhaal n.a.v “Stelling: jongeren dreigen steeds hun vertrouwen in de overheid verliezen. Als jongerenwerkers moeten we de stem van deze jongeren nog meer moeten laten horen. “

In de breakout-rooms nemen we tijd om praktijkervaringen uit te wisselen.
#sterkkinderwerk #sterkjongerenwerk #corona

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Organisatie: BVjong en KIS (Kennisplatform - Integratie & Samenleving)
Tijdstip: Deelname gesloten
Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Online Inspiratie- en kennisdelingsconferentie – Tegen polarisatie bij jongeren"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

10
0
0

Zoomlink:
https://us02web.zoom.us/j/85627675633?pwd=d2JINmowNU5mNE5sdXArbkJaQm5Ddz09

De aanpak van ongewenste polarisatie bij jongeren (zowel online als offline) is een actueel thema. Het aanbod aan kennis, methodieken en trainingen voor het tegengaan van polarisatie bij jongeren is versnipperd aanwezig bij kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en interventie-ontwikkelaars. In de inspiratie-en kennisdelingsconferentie willen we deze kennis, methodieken en trainingen samenbundelen en jeugdprofessionals en gemeenten hier omtrent informeren en inspireren.

Een online conferentie georganiseert door 1sociaal domein/ het channel BVjong/jongerenwerk  samen met Kennisplatform - Integratie & Samenleving : https://www.kis.nl/ 

Programma:

We beginnen met een algemeen gedeelte met  Olaf Stomp (gesprekleider); Ron van Wonderen (Verwey Jonker/KIS);  Hanae Haddouche (jongerenwerker Utrecht) en Nabil el Malki (Jongerenwerker Arnhem) zetten we uiteen wat we kunnen verstaan onder polarisatie en hoe pak je dat aan? En wat zijn ervaringen van jongerenwerkers daarbij .

Vervolgens is er de keuze uit één van de volgende 5 online workshops (Maak je keuze bij de aanmelding !)

1. Struisvogelsessie   afgelast

Wat doe je als een jongere steeds vaker extreemrechtse uitspraken doet? Of als een jongere niet wil meedoen aan een activiteit vanwege het geloof? Veel professionals in het sociaal domein en het onderwijs worstelen in hun eentje met morele dilemma’s. Dat kan behoorlijk eenzaam zijn. En de uitkomst is soms dat ze hun kop in het zand steken. In deze workshop wordt uitgelegd hoe je met collega’s een aanpak kan creëren voor morele dilemma’s.

2. Dialoog en Polarisatie door Dirk-Martin Grube (Vrije Universiteit Amsterdam) en Karim Amghar (WijWijs)

Vormt dialoog een tegengif tegen (onwenselijke vormen van) polarisatie bij jongeren? In deze workshop wordt deze vraag beantwoord door in te gaan op wat dialoog eigenlijk is, hoe dialogen zich onderscheiden van andere vormen van communicatie, wat nodig is om een goed dialoog te kunnen voeren en in hoeverre dialoog mogelijk is bij jongeren. In de workshop staat de uitwisseling van theorie en praktijk over de dialoog als middel tegen polarisatie bij jongeren centraal.

3. Omgaan met hate speech door Joline Verloove (KIS, Movisie) en Frank Sikkink (expert media en jeugd)

Wat is online hate speech? En wat doe je als jongerenwerker als je haatdragende uitingen online tegenkomt? Wat werkt daarbij wel en niet? In deze interactieve workshop gaan Joline Verloove (projectleider Movisie/KIS) en Frank Sikkink (expert media en jeugd) in op de aanpak van hate speech. Hierbij wordt kennis gedeeld uit recente projecten waaronder Detect Then Act en #DatMeenJeNiet.

4. Polariserende processen en identiteitsontwikkeling door Charlot Lugtigheid (Vrije Universiteit Amsterdam)

Identiteit is een actueel maatschappelijk thema en ligt ten grondslag aan veel polariserende processen in de samenleving. Het gaat dan om confrontaties over wie we zijn en tot welke groep we behoren. Hoe beïnvloeden deze polariserende processen de identiteitsontwikkeling van jongeren en welke interveniërende rol kan het jongerenwerk of het outreachende sociaal werk hierin spelen?

5. Omgaan met extreme idealen (OMEI) door Najat el Hani (JEP, Link Academy, Universiteit Leiden)

OMEI staat voor omgaan met extreme idealen. Jeugdprofessionals die met jongeren en/of jongvolwassenen werken hebben soms contact met jongeren die als gevolg van hun identiteitsvorming extreme idealen gaan aanhangen. Hoe kun je als jeugdprofessional voorkomen dat jongeren volledig opgaan in deze extreme idealen? Hoe voer je hierover een zinvol gesprek met hen? Wat doe je als je weerstand voelt tegen hun uitspraken? Door een combinatie van demonstreren en oefenen krijg je antwoord op deze en andere vragen.

6. Aanpak van online discriminatie: wat werkt? door René Broekroelofs (KIS, Movisie)

Veel jongeren komen op sociale media discriminatie, haat of racisme tegen. Samen met Hogeschool InHolland en Diversity Media doet Movisie onderzoek naar online discriminatie in het project #DatMeenJeNiet. In dit project worden jonge kleine influencers getraind om op te staan tegen online discriminatie. In deze sessie gaan we hier dieper op in. Waardoor ontstaat (online) discriminatie? Wat kun je ertegen doen? Hoe kun je ingrijpen als je online discriminatie tegenkomt? In de workshop wordt aan de hand van #DatMeenJeNiet en wetenschappelijk onderzoek achtergrondkennis, tips en tricks gegeven om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Wat doe je als een jongere steeds vaker extremere uitspraken doet?

wat versta jij als jongerenwerker of jeugdprofessional onder polarisatie? Kom jij  wel eens een jongere tegen die een extreme uitspraak doet, bijvoorbeeld covid-gerelateerd, rechts-extreem, moslim-extreem, etc? En hoe handel jij hierbij?  En schrijf je in voor de videosessie/conferentie 11 november 2021)

Aanpak van online discriminatie: wat werkt?

Deelname gesloten

Dialoog en Polarisatie

Deelname gesloten

Omgaan met extreme idealen (OMEI)

Deelname gesloten

Omgaan met hate speech

Deelname gesloten

Polariserende processen en identiteitsontwikkeling

Deelname gesloten (maximum bereikt)

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er

Experts

 • 9
  Dimitri Hiy
  Directeur DA Systems B.V. | Social Effect
 • 8
  Bianca Boender
  Directeur methodiekontwikkelaar/trainer
 • 6
  Stephan Beute
  Jongerenwerker