Channel Jongerenwerk

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Jongerenwerk Videosessies (archief)

Videosessie
Verder na het succes van NoShank een gezamenlijke campagne van jongerenwerkers
Tijdstip: Deelname gesloten

Sterk Jongerenwerk - Sterke jongerenwerkcampagnes

Join Zoom Meeting  https://us02web.zoom.us/j/87366604081

Eind augustus ging de jongerenwerkcampagne NO SHANK viraal. Een groot succes en  gedeeld door jongerenwerkers uit maar liefst  80 gemeenten . Het jongerenwerk kwam op het NOS journaal, bij Radio Fun XL. En in veel regionale kranten was er volop aandacht voor deze campagne tegen messen- en wapengebruik. Samen sterk als jongerenwerkers.

Tijdens de videosessie kijken we terug op de jongerenwerkcampagne NO SHANK. Maar kijken we vooral vooruit ! Wat is de impact van zulke jongerenwerk-campagne? Hoe kunnen we het nog verbeteren? Hoe kunnen we met deze gezamenlijke campagnes vaker landelijk in beeld komen. Welke campagnes kunnen we nog meer organiseren?  En hoe kunnen we als jongerenwerkers ook aansluiten bij andere (landelijke) jongerencampagnes.

  • Centraal gesprek terugblik No Shank-campagne: wat zijn de successen; wat zijn de lessen van deze campagne ? Hoe kunnen we het verbeteren voor een volgende keer.
  • Voorbeeld landelijke lachgascampagne: Thomas Rietveld zal middels een korte presentatie uitleggen wat de inhoud van de campagne is en welke materialen er beschikbaar komen, die de jongerenwerkers kunnen gebruiken in hun gesprek met jongeren

Vervolgens verder met elkaar in gesprek in breakoutgroups, met de volgende vragen:

  • Wat zijn de successen en lessen uit de campagne Noshank?
  • Welke nieuwe gezamenlijke campagnes jongerenwerk zouden we kunnen organiseren ideeën en onder welke voorwaarde?
  • Hoe sluit het jongerenwerk goed aan bij landelijke campagne, zoals de komende lachgascampagne, die in november van start gaat. 

Deze videosessie wordt georganiseerd door BVjong/Channel jongerenwerk. Deelname is gratis.

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Sterk Jongerenwerk - Sterke jongerenwerkcampagnes"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten

Extra Videosessie -- Meer informatie over aanvragen extra geld voor activiteiten voor jongeren voor de komende wintermaanden (wintergames én extra budget gemeenten)

 

***Voor de powerpointpresentaties zie de toegevoegde bijlagen onder aan dit bericht!***

 

<< Wel aangemeld, maar link niet gehad? Stuur een mail naar Thomas Dollevoet (t.dollevoet@1sociaaldomein.nl) >>

Programma

We beginnen deze videosessie met een presentatie van Ernst Radius (Sociaal Werk Nederland). Hij gaat in zijn presentatie in op 3 zaken:

1. Wat betekent de Lock down tot 19 januari voor de werkzaamheden van de kinder-en jongerenwerker

2. Wat is de subsidieregeling Wintergames. Wat kan een werker hiermee en welke activiteiten zijn mogelijk in coronatijd?

3. Via de gemeenten is de regeling Jeugd aan Zet om jongereren actief en perspectie te houden in de coronatijd. Hoe werkt dit?

 Wij gaan tijdens deze videosessie graag met jullie in gesprek  om te subsidieregelingen nader uit te leggen en vooral met elkaar ideeën en suggesties op te doen over wat je kunt doen in deze winterperiode.

Toelichting: Het kabinet stelt de komende tijd geld beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren.

Wintereditie Jeugd aan Zet - Gemeenten krijgen geld voor activiteiten: https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/9434-tip-geld-naar-gemeenten-voor-winteractiviteiten     Met het geld kunnen gemeenten coronaproof in deze wintertijd kleinschalige activiteiten organiseren voor en met jongeren. De creatieve invulling van de activiteiten wordt gedaan in samenspraak met jongeren zelf en lokale organisaties, zoals het jeugd- en jongerenwerk. Je kunt denken aan: sporttoernooien, museumbezoek, workshops fotografie, activiteiten rond mentale weerbaarheid, beroepsoriëntatie, persoonlijke coaching, offline samenkomen, online samen gamen

Wintergames: De Krajicek Foundation, de Johan Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland hebben daarnaast de mogelijkheid via de www.wintergames . Een gezamenlijk initiatief om jongeren tijdens deze donkere wintermaanden te motiveren om in beweging te komen. Tijdens de coronapandemie krijgen jongeren vooral te horen, wat er allemaal niet mag én niet kan. Met de Winter Games willen we jongeren door middel van extra sport- en spelactiviteiten een positieve impuls geven. Het gaat hierbij om lokale buurt/wijkactiviteiten voor jeugd tussen 12 en 17 jaar. Lokale buurt(sport)- en jongerenwerkorganisaties kunnen hun ideeën bij het projectteam van de Winter Games indienen. Per locatie kun je maximaal 2000 euro subsidie krijgen.

Heb je zelf al ideeën voor deze extra activiteiten. Noteer dat dan even onder deze vraag. https://jongerenwerk.1sociaaldomein.nl/vraag-en-antwoord/vraag/1524-samen-met-cruyff-en-krajicek-courts-hebben-we-extra-subsidie-gekregen-voor-winteractiviteiten

Let op: we starten deze keer om 12.00 uur.

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Extra Videosessie -- Meer informatie over aanvragen extra geld voor activiteiten voor jongeren voor de komende wintermaanden (wintergames én extra budget gemeenten)"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Presentatie uitkomsten landelijke onderzoek onder kinderwerkers -
Tijdstip: Deelname gesloten

De toegevoegde waarde van het kinderwerk anno 2020 -https://us02web.zoom.us/j/81797070367

Hoe ziet het Kinderwerk er uit anno 2020? In de videosessie worden de uitkomsten van  NJI-landelijk onderzoek naar het kinderwerk gepresenteerd . Met dit onderzoek is situatie en inhoudelijke focus van het kinderwerk in beeld gebracht. Meer dan 200 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld.  kinderwerkers uit heel Nederland. De eerste resultaten geven aan dat  +- 40% van de respondenten in hun functie officieel ook kinderwerker heet. Aan de andere kant is het dus goed om te zien dat meerdere professionals zich in de term kinderwerker herkennen. Een tweede fase in het onderzoek worden nog extra verdiepende  interviews met professionals en organisaties uitgevoerd. En er liggen een aantal uitdagingen voor vervolgacties en – onderzoek, die we willen bespreken in de videosessie.

.In de videosessie zal Mike Loef, adviseur NJi de resultaten van het onderzoek presenteren, waarna gelegenheid tot debat in breakout-groups over de resultaten van het onderzoek.

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "De toegevoegde waarde van het kinderwerk anno 2020 -https://us02web.zoom.us/j/81797070367"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Tijdstip: Deelname gesloten

Nepnieuws en complottheorieën ...en rol van kinder- en jongerenwerk bij het weerbaar maken van de jeugd.

Zoomlink: https://us02web.zoom.us/j/84947149558?pwd=cng3VVlnNWRzd2NXQ1dTSVcrNEY3QT09

Een interessante videomeeting over wat je als werker  moet met al dat nepnieuws wat via social media verspreid wordt. Het coronavirus resulteerde niet alleen in een wereldwijde epidemie maar ook in een zogenoemde ‘infodemie’. Op het internet is een overload aan informatie en nieuws te vinden, maar ook aan nepnieuws en complottheorieën. Dergelijke berichten kunnen bijdragen aan het verscherpen van tegenstellingen en het vergroten van ongewenste polarisatie. Jongeren weten niet altijd nepnieuws te herkennen en lijken gevoelig(er) voor complottheorieën.

Wat is nepnieuws? Hoe herken je nepnieuws?  Wat kom je allemaal tegen aan complottheorien?  Wat kan je doen om jongeren weerbaarder te maken voor nepnieuws? Wat is de rol van jongerenwerkers bij dit onderwerp in vergelijking met ouders/onderwijs? 

Dat zijn de belangrijkste vragen die we tijdens deze vidoesessie willen bespreken.  Een interessante en oook praktische videosessie met inleidingen van Joline Verloove  van Kennisscentrum Integratie en Samenleving (KIS) en Bianca Boenders – You!ng.

Let op: de videosessie duurt 1,5 uur

Bereid je voor door de volgende stukken te lezen:

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Nepnieuws en complottheorieën ...en rol van kinder- en jongerenwerk bij het weerbaar maken van de jeugd."?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Jongerenwerk tijdens de Coranacrisis
Tijdstip: Deelname gesloten

Videosessie: Jongerenwerk in tijden van het Coronavirus

Hoe pakken jongerenwerkers hun werk op in tijden van het Coronavirus? Of zoals een werker zei: ‘Mijn werk is in twee weken tijd totaal veranderd. Het centrum en de scholen zijn tijdelijk  gesloten en er is maar beperkt contact met jongeren op straat. Ik heb nu vooral online contact met  jongeren.’ Hoe pak je dat aan? Wat zijn goede online tools? Waar loop je als jongerenwerker tegenaan en wat zijn mogelijke oplossingen?

Van elkaar leren
Tijdens de videoconferentie delen we ervaringen met elkaar, wisselen we tips voor online werken uit en is er ruimte om vragen te stellen. Na de videoconferentie praten we met elkaar na op het Channel Jongerenwerk.

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom.

Deze Videoconferentie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1Sociaaldomein.nl

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Videosessie: Jongerenwerk in tijden van het Coronavirus"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

6. Wat heb jij als jongerenwerker aan extra ondersteuning nodig om jouw werk in Coronatijd goed vorm te kunnen geven?

Denk aan online trainingen, intervisie, contact met een netwerk van collega's, etc, En waar moet wat jou betreft de volgende videosessie over gaan?

5. Wat doe je als jongerenwerker online met scholen en naar schoolgaande jeugd?

Bied je bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding online aan? En op welke manier besteed je aandacht aan kinderen en jongeren die geen computer thuis hebben, of te maken hebben met een moeilijke thuissituatie. Hoe kan het jongerenwerk online bijdragen?

3. Hoe bereik je in de individuele jongeren en kwetsbare jongeren tijdens de Coronacrisis?

We horen bijvoorbeeld de verhalen van jonge mantelzorgers, en ook van (risico op) kindermishandeling en huiselijk geweld. Wat doe je hier als jongerenwerker online mee? Is er samenwerking met andere partners als het gaat om deze kwetsbare groep? Welke uitdagingen komen jullie tegen?

2. Hoe bereik je de straatjongeren nog? En wat doe je als je ze bereikt?

Ben je nu vooral als een soort BOA bezig met waarschuwen over de 1,5 meter? Of heb je nog op andere manieren contact met de jongeren op straat?
Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er

Let op:

Zorg dat je om 10.55 bent ingelogd in de Zoom-meeting. Check je audio én webcam. Gaat er iets mis? Check 'Troubleshooting'  op de website van Zoom (onderaan de pagina)

Videosessie
Jongerenwerk in tijden van Coronavirus
Tijdstip: Deelname gesloten

Jongerenwerk: online groepsactiviteiten, individuele contacten en op straat

LET OP! AANMELDING = GESLOTEN. WIL JE OP DE WACHTLIJST WORDEN GEZET? STUUR EEN MAILTJE NAAR NIKO DE GROOT (BVJONG) nam.degroot@gmail.com. 

Na een eerste succesvolle videosessie voor jongerenwerkers op 2 april jl., organiseren BVjong en 1SociaalDomein een tweede videosessie. Tijdens deze videosessie gaan we weer praktische informatie en goede voorbeelden uitwisselen met elkaar. We beginnen kort plenair en gaan dan in themagroepen (in Zoom: Breakout Rooms) uiteen. Je kiest bij het aanmelden over welk thema je wilt uitwisselen. De groepen bestaan uit maximaal 16 deelnemers, zodat iedereen aan het woord kan komen. We nodigen je van harte uit om in gesprek te gaan met elkaar!

Meld je aan voor ÉÉN van onderstaande thema's:

>> Zie voor aanmelding de gele 'Ik ben erbij'-knoppen aan de rechterkant van deze pagina. 

1. Individuele (online en offline) contacten

Wat speelt er bij de jongeren? Hoe onderhoud je het contact? Hoe gaat het met de (online) contacten met netwerkpartners?

2.  Jongerenwerk op straat

Hoe voorkom je dat er teveel jongerengroepen op straat of thuis samenkomen? Hoe motiveer je ze positief? Hoe werk je samen met politie?

3. Online activiteiten

Wat organiseer je? Wat zijn de successen? Welke online activiteiten heb je tot nu toe georganiseerd? Welke positieve hulpacties heb je opgezet?

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom.

Deze videosesisie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1SociaalDomein

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Jongerenwerk: online groepsactiviteiten, individuele contacten en op straat"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Individuele contacten

Deelname gesloten

Jongerenwerk op straat

Deelname gesloten

Online activiteiten

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Kinderwerk in tijden van het Coronavirus
Tijdstip: Deelname gesloten

Gratis videosessie 'Kinderwerk in tijden van het Coronavirus’

LET OP! AANMELDING = GESLOTEN. WIL JE OP DE WACHTLIJST WORDEN GEZET? STUUR EEN MAILTJE NAAR NIKO DE GROOT (BVJONG) nam.degroot@gmail.com. 

Hoe pakken kinderwerkers hun werk op in tijden van de Coronavirus? Wat maakt het werk als kinderwerker nu anders? Welke (online) activiteiten kunnen kinderwerkers organiseren voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar? Wat zijn goede online tools hiervoor? Wat doe je met individuele vragen en problemen van kwetsbare kinderen of ouders over huiselijk geweld, schoolproblemen, etc?  Bereiken kinderwerkers de kinderen die ‘zoek’ zijn? Wie zijn je partners in de buurten? Na een korte presentatie door Jaidi Muskee hoe Raster het aanpakt in Deventer, delen we tijdens deze sessie in kleine groepen tips en ervaringen met elkaar.

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom.

Deze videosessie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1SociaalDomein

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Gratis videosessie 'Kinderwerk in tijden van het Coronavirus’"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Jongerenwerk tijdens de Coranacrisis
Tijdstip: Deelname gesloten

Jongerenwerk in COVID-19: Verdere verdieping

BV Jong organiseert - samen met 1SociaalDomein - de komende weken diverse online videosessies voor jongeren- en kinderwerkers. 

Op donderdag 30 april om 11.00 uur is de derde videosessie met de voorlopige titel 'Jongerenwerk in COVID-19: Verdere verdieping'. Een voorlopige titel omdat we eerst graag van jullie willen horen welke onderwerpen niet mogen ontbreken. 

Stem op de poll
Laat via de poll weten welke onderwerpen wat jou betreft aan de orde moeten komen tijdens de videosessie op 30 april. Dat doe je door te stemmen op de poll Over welke onderwerpen moet de videosessie op 30 april gaan? Op vrijdag 24 april worden het definitieve programma samengesteld gekozen en aan jullie gecommuniceerd. 

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom.

Deze videosessie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1SociaalDomein

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Jongerenwerk in COVID-19: Verdere verdieping"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Jongerenwerk tijdens de Coranacrisis
Tijdstip: Deelname gesloten

Werken met en voor jongeren in een 1,5 meter-samenleving

LET OP: Inschrijving is gesloten! Wil je toch meedoen? Stuur een mailtje naar l.snippe@1sociaaldomein.nl. 

De Corona-regels zijn vanaf 29 april weer iets versoepeld: de jeugd tot en met 12 jaar mag onder begeleiding samen buiten sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan wel met 1,5 meter afstand ertussen. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Wat betekent dit voor het jongerenwerk? Minder online en meer jongerenwerk op straat? En specifiek voor deze periode: Wat betekent dit voor het jongerenwerk en de Ramadan, hoe ga je daar nu mee om?

Kies over welk thema jij wilt uitwisselen met andere jongerenwerkers

In deze videosessie gaan we – na een plenaire inleiding - in twee verschillende groepen uiteen:

Keuze 1: Jongerenwerk vanaf 29 april: Weer meer echt jongerenwerk: minder online en meer op straat?

Keuze 2: Jongerenwerk en de Ramadan: Dit jaar anders dan anders??

Je kunt rechts op deze pagina kiezen over welk onderwerp jij wilt uitwisselen met andere jongerenwerkers door op de gele 'Ik ben erbij'- knop te klikken.

Zoom installeren
Zoom is een online tool waarmee we de we de online conferentie voor jongerenwerkers faciliteren. Installeer Zoom. Woensdagavond 29 april mailen we de Zoom-link waarmee je kunt inloggen in de videosessie. 

Deze videosessie wordt georganiseerd door BVjong, de vereniging van kinder- en jongerenwerkers, in samenwerking met 1SociaalDomein.

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Werken met en voor jongeren in een 1,5 meter-samenleving"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

1. Jongerenwerk vanaf 29 april

Deelname gesloten

2. Jongerenwerk en de Ramadan

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Kinderwerk in coronatijd
Tijdstip: Deelname gesloten

Wat kan wat mag? Kinderwerk in coronatijd.

De Zoom-link
Klik donderdag op deze Zoom-link om naar de meeting te gaan: https://us02web.zoom.us/j/81939778957 (Meeting ID: 819 3977 8957).

Wat kunnen we doen in de buurt? Is er met de nieuwe maatregelingen meer mogelijk in de buitenruimte en in de wijk voor de doelgroep ? Vooralsnog mag alleen de sport weer aan de slag, en wordt kinder- jongerenwerk niet genoemd. Hoe zit dat?

Programma videosessie (tot 12.00 uur):

We starten met  inleiding van Froukje Hajer, adviseur kind, spel en ruimte/BVjong over de de lobby die gaande om – naast ruimte voor spelactiviteiten te krijgen. Daartoe stuurden organisaties een oproep aan burgemeesters. Zie https://www.bvjong.nl/oproep-aan-burgemeester-voor-aandacht-voor-sport-en-spel-door-jeugd-en-jongerenorganisaties/

Daarna komt Roxanne Callenbach van Versa Welzijn aan het woord over hoe zij de verruimde richtlijnen  oppakken.

En vervolgens gaan we in kleine breakoutrooms ervaringen uitwisselen en kijken wat mogelijk is binnen de richtlijnen, zowel online en offline en  in de buurt. Aan de hand van de volgende vragen:

  • Is er met de nieuwe richtlijnen meer mogelijk in de buitenruimte en in de wijk? Waar loop je tegen aan?
  • Hoe werk je samen met  sportorganisaties? Wat werkt goed? Lukt het om alle kinderen mee te laten doen?
  • Wat kan je plannen voor de vakantieperiode mbt zomeractiviteiten en -kampen?

Bereid je voor door de volgende stukken te lezen:

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Wat kan wat mag? Kinderwerk in coronatijd."?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur jeugdbeleid en kinderrechten
Videosessie
jongerenwerk in coronatijd
Tijdstip: Deelname gesloten

Jongerenwerk: balanceren tussen pedagogische relatie en maatschappelijk belang in tijden van corona

De link naar de Zoom-sessie: https://us02web.zoom.us/j/81928469988

Wat doe je als jongerenwerker? Wegkijken, in gesprek gaan of ingrijpen? En ....handel je anders nu in coronatijd?

De meeste jongeren houden zich prima aan de RIVM-regels. Maar soms zie je zaken die echt niet kunnen.  Een jongere in een thuissituatie die uit de hand dreigt te lopen. Jongeren die in een thuis of in een keet een party organiseren. Jongeren die in een grote groep rondhangen bij een Cruyffcourt. Etc.

Programma:  Na een inleiding van Kim Jolink (jongerenwerker/straathoekwerker Streetcare) gaan we in kleine Breakout Room in discussie aan de hand van praktische casus, die we allemaal tegenkomen op dit moment.   

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Jongerenwerk: balanceren tussen pedagogische relatie en maatschappelijk belang in tijden van corona"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Ter voorbereiding videosessie 14 mei: Kan je een situatie aangeven- waar je in de normale situatie zou ingrijpen of...

Denk dan aan geconstateerde individuele problematiek van een jongere of een situatie op straat en in de wijk.
Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Kinderwerk in coronatijd
Tijdstip: Deelname gesloten

Kinderwerk en het bereiken van kwetsbare kinderen

Heb je je op het laatste moment aangemeld en nog geen link gehad? Log in door op deze link te klikkenhttps://us02web.zoom.us/j/85892033553

Er is weer ruimte om kinderen buiten te bereiken in deze coronatijd. Maar hoe bereik je de kwetsbare kinderen eigenlijk? Wat doe je als je signalen krijgt dat  het niet helemaal goed gaat bij kinderen thuis? Welke problematische situaties zien we bij de kinderen thuis in deze coronatijd, en wat kunnen wij doen, en waar en wanneer zoeken we samenwerking met extra zorg, bijvoorbeeld via Veilig Thuis?
In deze videosessie beginnen we met een presentatie van Wianne Brandt, directeur van Veilig Thuis Kennemerland over het samenwerken rond onveilige situaties bij gezinnen. En praten we hierover verder in een breakoutgroup door op basis van ieders vragen!  Voorbeelden van vragen zijn

· hoe verloopt de route van signaleren en melden, kunnen jullie ons daar in het kort in mee nemen.

· Nu in corona tijd, wat valt op, welke signalen krijgen jullie?

· Wat kunnen wij als kinderwerkers doen?.

·Kwetsbare kinderen ondersteunen in hun eigen leef omgeving. Hebben jullie tips, advies en ideeën voor de kinderwerkers?.

(Let op: deze videosessie is op woensdag 20 mei ivm hemelvaardag op donderdag)

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Kinderwerk en het bereiken van kwetsbare kinderen"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
jongerenwerk in coronatijd
Tijdstip: Deelname gesloten

Samenwerken Jongerenwerk en School (in en buiten coronatijd)

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/86113081911 (Meeting ID: 861 1308 1911)

De VO-scholen gaan (deels) weer open. Daarom hebben we het in deze gratis videosessie speciaal over de samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk. Goede voorbeelden; wat kan beter. Vanuit  perspectieven van zowel de jongerenwerkers als de school.  Daarom ook is deze videosessie jongerenwerk ook open voor externen, zoals leerplichtambtenaren.

We starten met een centrale inleiding van Jeremy Rijnders (Youth Spot): "Jongerenwerk en VO scholen; partners in het versterken van schoolcarrieres van jongeren". Daarna gaan we in de breakoutgroep in op de praktijk. In elke breakoutgroep is een jongerenwerk en/of schoolleider aanwezig die de ervaringen over samenwerking  delen en vragen beantwoorden.

Tip: lees ter voorbereiding de Publicatie Platform JEP: school en jongerenwerk en onderzoek YouthSpot  Jongerenwerk en VO scholen, partners in het versterken van schoolcarrieres van jongeren  

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Samenwerken Jongerenwerk en School (in en buiten coronatijd)"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
Kinderwerk in coronatijd
Tijdstip: Deelname gesloten

Videosessie “Kinderwerk nu en in de toekomst”

In de huidige coronacrisis bewijzen kinderwerkers dat zij meer kunnen en meer doen dan leuke clubjes voor kinderen organiseren. KINDERWERKERS ZIJN FRONTWERKERS IN DE BUURT!  Binnen enkele dagen kwamen zij met online activiteiten, lieten zij kinderen tekeningen maken voor ouderen in verpleeghuizen die geen bezoek meer kregen. Kinderwerkers brachten tasjes bij kinderen thuis met spelmateriaal en vroegen ouders dan ook of het goed met ze ging. Zij begrepen dondersgoed dat in sommige huishoudens de spanningen oplopen als ouders thuis werken, kinderen huiswerk moeten maken én daar moeten spelen omdat ze niet of beperkt naar buiten konden. Deze zomer zullen veel gezinnen niet op vakantie gaan. Overal in het land zijn kinderwerkers bezig met het opzetten van zomeractiviteiten! Kinderwerkers bieden een luisterend oor, pakken signalen op, schakelen maatschappelijk werk of Veilig Thuis in wanneer dat nodig is. Meer dan ooit heeft het kinderwerk haar preventieve functie bewezen. Ons motto is: voorkomen is beter!

De vraag tijdens deze videosessie die centraal staat is hoe het kinderwerk zich in de toekomst verder kan ontwikkelen en profileren. Hoe verzilveren we als kinderwerkers onze kansen? Wat geven we onze managers en bestuurders mee in hun contacten met gemeenten? Daarover gaat deze  videosessie over. Met een centrale presentatie van Maartje Konings, kinderwerker en gezinsondersteuner bij ContourdeTwern. Doe mee!

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Videosessie “Kinderwerk nu en in de toekomst”"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er
Videosessie
jongerenwerk in coronatijd
Tijdstip: Deelname gesloten

Jongerenwerk: polarisatie in stedelijke versus niet-stedelijke gebieden

De Zoom-link naar de videosessie: https://us02web.zoom.us/j/81835223400

Met deze videosessie sluiten we aan bij demonstraties tegen politiegeweld en radicalisering. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving onderzocht hoe jongeren in niet-stedelijke gebieden aankijken tegen mensen met een migratieachtergrond, hoe zij aan deze denkbeelden komen, en hoe jongerenwerkers omgaan met polarisatie en extreme ideeën onder jongeren. Welke vragen en behoeften hebben jongerenwerkers om polarisatie effectief aan te kunnen pakken? Ook hebben we verkend welke werkwijzen en tools momenteel al beschikbaar zijn.

Als aanvulling hierop willen we graag weten hoe het jongerenwerk omgaat met thema’s als polarisatie en nepnieuws. Wat doe je nu al? En waar heb je nog behoefte aan? In deze videosessie gaan we daarom in op twee verschillende thema’s aan de hand van casussen.

Keuze 1: Omgaan met polarisatie  in niet-stedelijke gebieden(intolerante of extreme houding naar andere bevolkingsgroepen)

Keuze 2: Omgaan met polarisatie in stedelijke gebieden

Keuze 3: Omgaan met nepnieuws in de online/offline wereld.

Geef ons feedback

Wat vond je van de online sessie "Jongerenwerk: polarisatie in stedelijke versus niet-stedelijke gebieden"?

Rate deze online sessie en geef ons feedback! We verwerken het voor de volgende keer.

Om deze sessie feedback te geven dien je te zijn ingelogd.

Omgaan met nepnieuws in de online/offline wereld

Deelname gesloten