Vraag

19 november 2020
Alize van Zutphen
Communicatieadviseur

“Heb jij als jongerenwerker wel eens te maken met jongeren die gedwongen worden te trouwen of worden achtergelaten bij familie in het buitenland (of daar bang voor zijn)? En heb je behoefte aan meer kennis hierover?”

Toelichting

Als Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (www.huwelijkskdwangenachterlating.nl) houden we ons onder meer bezig met het delen van kennis over deze problematiek onder (sociale) professionals. We zijn benieuwd naar of jij als jongerenwerker in je werk wel eens te maken krijgt met jongeren die aangeven bang te zijn voor een gedwonen huwelijk of achterlating in het buitenland en zo ja, hoe je daarmee omgaat en of je behoefte hebt aan extra informatie hierover. We denken erover om een webinar, training of ander middel te ontwikkelen om jongerenwerkers hierover te informeren, en kunnen je input hier zeker goed voor gebruiken! 

Aandachtsfunctionaris

ECS (=expertise centrum samenleving)om informatie cq ondersteuning vragen
zou een optie kunnen zijn. Heb van deze organisatie spreker: Bayram Varli tijdens een scholingsdag gehoord van het LVAK. Hij kon zeer goed duiden en adviseren en meldde dat er altijd overleg mogelijk is omtrent deze zeer specifieke problematiek met hen.Website: ecstrainingen.nl.
Succes Nicoline van Os