Channel Jongerenwerk

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Vraag & Antwoord

Welke ideeën en oplossingen hebben 'jouw' jongeren bedacht in de afgelopen maanden?

Er zijn de afgelopen maanden veel mooie voorbeelden voorbij gekomen van oplossingen en ideeën die jongeren zelf hebben gerealiseerd, om het voor hen en anderen makkelijker of leuker te maken. Tijdens de zoomsessie van 25 juni a.s. (voor aanmelden klik op onderstaande URL) willen we een aantal mooie...

Waar lopen jullie als gemeente of aanbieder tegenaan als het gaat om kwaliteit in de jeugdhulp? En wat zijn goede...

Ik ben heel benieuwd naar julie input. Ook zoek ik twee regio’s/gemeenten die in een try-out mee willen doen aan een nieuwe workshop Kwaliteit. Deze workshop is ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Bij voorkeur verzorgen we deze workshop voor de hele keten:...

Welke mogelijkheden zijn er in jouw werk om kunst en cultuur te verbinden met zorg en welzijn?

Vanuit het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zetten we ons breed in om kunst en cultuur met verschillende domeinen te verbinden, dus ook met zorg en welzijn. Ik ben benieuwd welke mogelijkheden jij hier in ziet. Welke samenwerking is er nu al? Welke voorbeelden wil je met...

Welke "Corona-proof" activiteiten gaan jullie organiseren gedurende de zomervakantie? Activiteiten voor 4-12 jaar,...

In de bijlage staat een overzicht van de activiteiten die er in Hoogkerk (wijk in Groningen) georganiseerd worden. Vul het hieronder aan met jullie ideeën voor activiteiten!

Zijn er op dit platform 'Casemanagers Huiselijk geweld', die ervaringen/meningen/gedachten hebben over de drastische...

Als team casemanagers in de regio Maastricht/Heuvelland hebben we te maken met een drastische terugloop van uitgesproken huisverboden: Van 68 in 2016, tot 1 in 2020 (tot nu toe). Onze hypothese is dat Politie'huiselijk geweld' niet meer in hun top 5 heeft staan. Als er een melding binnenkomt, wordt deze...

Wat zou in jouw werk als jongerenwerker helpen om cannabisgebruik bij jongeren aan te kaarten?

Cannabisgebruik komt onder kwetsbare jongeren vaker voor. Het Trimbos-instituut wil het voor professionals die met deze jongeren werken makkelijker maken om het gesprek aan te gaan over het gebruik van cannabis. Welke afwegingen maak jij in de contacten met jongeren die blowen? Wat zou jou helpen om...

Ik zoek voorbeelden van goede en minder goede samenwerking tussen jongerenwerk(ers), politie en HALT.

Vanuit Sociaal Werk Nederland zijn wij gestart om de samenwerking tussen jongerenwerk, politie en HALT te verbeteren. Heb je een voorbeeld van de wijze waarop je met HALT samenwerkt, bijvoorbeeld dat HALT naar jongerenwerk doorverwijst of samen voorlichting doet op scholen? Of hoe je samenwerkt met...

Hoe behoud je het vertrouwen bij de jeugd/jongeren als je je zorgen deelt met Veilig Thuis?

Uiteraard heb je al met de jongere hierover gesproken en nu wil zij/hij eigenlijk niet dat je je zorgen deelt met Veilig Thuis... Wat doe je dan? *(Deze vraag stelde ik eerder in Videosessie Kinderwerk van 20 mei - mij is gevraagd deze hier ook te plaatsen.)

Hoe wordt binnen jouw gemeente vorm gegeven aan integrale samenwerking in en met de zorg voor jongeren?

Ik werk bij een gemeente in een Sociaal wijkteam. Het zal niet verbazingwekkend zijn dat de complexiteit van 'ons' systeem en regelgeving belangrijke belemmerende factoren zijn. Verschillende disciplines, die intern al, niet altijd van elkaar weten dat ze dezelfde jongere op hun caseload hebben staan. Ik...

In het kader van mijn afstudeeronderzoek naar het inzetten van online jongerenwerk tijdens het begeleiden en...

Welke middelen en/of soorten online jongerenwerk zijn jullie bekend mee? Welke van deze zetten jullie in? En is er vanuit jullie organisatie een protocol of beleid op gebied van het inzetten hiervan, dat voor externe partijen te raadplegen is? Ik hoor graag van jullie (wanneer mogelijk zou het ook...

Hoe ga jij als jongerenwerker om met je pedagogische opdracht in relatie tot de vertrouwensrelatie met de jongere?...

Tijdens de videosessie op 14 mei gaan we verder in gesprek over de relatie tussen pedagogische opdracht en vertrouwensrelatie. Nog niet aangemeld voor de videosessie? Klik op de link hieronder en op de 'ik ben erbij-knop'!

Wat kan, wat mag? Kinderwerk in Coronatijd. In de ene gemeente mogen kinderwerkers meer dan in de andere. Loop je...

Wat heb je kunnen regelen? Met de gemeente, de sportsector en samenwerkingspartners? En waar loop je tegenaan? Bij het gebruik van de openbare ruimte, bij de komende vakantieperiode, t.a.v. de aantallen en afspraken met ouders, de afstemming met BOA's, etc.? Stel je vragen en deel je protocol en...

Jongeren in coronatijd. Wat betekent deze coronatijd voor jongeren?

Het lectoraat Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland doet onderzoek naar hoe het gaat met jongeren tussen de 16 en 25 jaar tijdens de coronacrisis. Waar lopen zij tegenaan, en wat helpt hen om positief te blijven? We halen zo breed mogelijk ervaringsverhalen op in woord en beeld, zodat we aan...

10 taken van het Kinderwerk. Kinderwerk is meer dan activiteiten organiseren! Zie bijgaande flyer. Hoe kunnen we die...

Werkers gebruiken dit document om de rol van het Kinderwerk toe te lichten bij gemeenten, samenwerkingspartners en ouders. Heb je ervaringen of ideeën hoe je deze flyer verder kan gebruiken? Het is mogelijk om de flyer aan te passen met het logo van je eigen organisatie. Of een aantal exemplaren te...

Is er iemand die mij zou kunnen helpen voor mijn onderzoek naar de veiligheid van het online jongerenwerk?

Ik ben stagiaire jongerenwerker en moet voor school een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit en beleid van mijn praktijkplek. Ik heb het onderwerp 'veiligheid binnen het online jongerenwerk' gekozen omdat wij hier op onze praktijkplek geen richtlijnen voor hebben. Ik zoek naar jongerenwerkers die in hun...

Hoe kunnen we de gemeente en sportverenigingen helpen bij de nieuwe 1,5 meter trainingen en sportactiviteiten zonder...

Dit kwam gister ook terug in de online sessie over het nieuwe 1,5 meter jongerenwerk. Dat er kansen en gevaren liggen in het helpen bij de sportactiviteiten van de lokale sportverenigingen, en hoe we deze kans kunnen pakken zonder de handhaver te zijn.

Kunnen we sinds de nieuwe Corona-regels na 29 april weer met kleine groepen jongeren (bijv. max 5 jongeren) samen...

Sinds 29 april gelden ruimere Corona-regels voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Ze mogen bijvoorbeeld weer met elkaar sporten of andere activiteiten doen. Mits ze de 1,5 meter in acht nemen. Mogen we dan ook weer in het jongerencentrum activiteiten doen? Voorzichtig, met kleine groepjes bijvoorbeeld?...

In de NRC stond afgelopen weekend het zoveelste verhaal over de moeilijke situatie van kinderen (LVB) die extra zorg...

Hoe kan je er toch voor zorgen dat in deze crisis de kinderen de zorg ontvangen en dat ouders/verzorgers worden ondersteund? De zorg voor verstandelijk beperkten kan wel wat aandacht gebruiken, vinden de medewerkers. Zij laveren tussen het naleven van regels en het maken van uitzonderingen. „We willen...

“Wat doen gemeenten om te voorkomen dat taken blijven liggen omdat alle aandacht naar de volksgezondheid gaat...

Alle aandacht gaat natuurlijk naar het beheersen van het corona-virus. Dat geldt voor alle mensen in vitale beroepen en mensen die nu thuis werken. Voor gemeenten zal dit een flinke aanslag zijn op de beschikbare capaciteit. Het is interessant te weten of gemeenten hier daadwerkelijk mee te maken hebben...

Steeds meer jongeren komen bij Halt vanwege betrokkenheid bij fraude, denk aan money mules of oplichting via...

Ik ben benieuwd hoe jullie deze problematiek tegenkomen in jullie praktijk als jongerenwerker, sociaal werker, intern begeleider of andere professional. Wij willen als Halt nog beter zicht krijgen op hoe dit thema speelt in het onderwijs en het sociaal domein, zodat we onze voorlichting beter kunnen laten...

Wie heeft er ervaring met het opstarten van een buurtpreventieteam van vrijwillige buurtbewoners? Wat zijn de tips...

Een aantal buurtbewoners is met dit initiatief gekomen. Het gaat in eerste instantie om het terugdringen van overlast van (groepen) jongeren. Daarnaast willen ze dit initiatief wat meer body geven door aansluiting te vinden bij bijvoorbeeld het Wijkteam of Straathoekwerk. Wij willen dit vanuit het...

Als jongerenwerkers (werkzaam in het wijkteam Loosduinen) zijn we aan het stoeien met hoe we de progressie in het...

Het bijhouden van een administratie is erg tijdrovend, ter ondersteuning van onze verantwoording. Daarbij moeten we voorkomen dat we de AVG schenden. Ik vermoed dat er elders al veel is ontwikkeld of bedacht op dit gebied. Ik hoor graag wat werkt en waarom.