Vraag & Antwoord

Wie kan mij helpen? Ik ben opzoek naar vastgelegde werkmodellen/methoden die een risicoanalyse maken van een groep,...

Studenten moeten een een risicoanalyse maken van een groep ten behoeve van hun maatschappelijk participatie.

Zijn projecten in het welzijnswerk te omvatten in een systeem/programma? Hoe doe jij dat? Hoe hou jij overzicht op...

Wij als opbouwwerkers, jongerenwerk, mantelzorg/ouderenwerk en vrijwillige inzet van gebiedsdeel Gebiedsdeel Wolvega zijn op zoek naar een goed systeem/format om mee te werken. In dit systeem/format willen we onze projecten kwijt kunnen en onze processen goed kunnen weergeven. Tegelijkertijd willen we...

Welke ideeën en oplossingen hebben 'jouw' jongeren bedacht in de afgelopen maanden?

Er zijn de afgelopen maanden veel mooie voorbeelden voorbij gekomen van oplossingen en ideeën die jongeren zelf hebben gerealiseerd, om het voor hen en anderen makkelijker of leuker te maken.

Tijdens de zoomsessie van 25 juni a.s. (voor aanmelden klik op onderstaande URL) willen we een aantal mooie...

OPROEP

Wie wil met mij het vak jongerenwerk binnen plattelandsgemeenschappen (liefst in Gelderland) weer op een volwaardig...

Vanuit een opdracht binnen het jongerenwerk in Wageningen constateerde ik dat er behoefte is aan deskundigheidsbevordering voor jongerenwerk. Er zijn weinig opleidingen die het vak jongerenwerk onderwijzen, hooguit een module of op mbo-niveau een enkele uitstroomprofiel. Dit valt op als er vacatures...

Uitgelicht

Kennen jullie gemeenten waarbij de jongerenwerkers in dienst zijn van de gemeente zelf, in plaats van een...

Onze gemeente heeft haar eigen jongerenwerkers zelf in dienst. Daar zitten zowel voor- als nadelen aan.

Ken jij de signalen van criminele en seksuele uitbuiting van jongeren? Ben je op de hoogte van alle social media die...

Webinar over criminele en seksuele uitbuiting onder jongeren en de rol van social media hierbijHeb je het webinar gemist? Kijk hem nu terug via onderstaande link:https://lnkd.in/eAuB_zh5Dit is de terugkijk link van het Webinar woensdag 11 oktober 2023 -over criminele en seksuele...

Hoe registreren jullie je zorgen/signalen vanuit jongeren van huiselijk geweld of kindermishandeling? Waar je nog...

Wie heeft er ervaring met het vastleggen van zorgen/signalen van jongeren of bewoners waar je (nog) geen dossier van hebt? Wanneer je nog geen toestemming voor registratie hebt van de jongere of ouders, hoe leg je dan je zorgen vast zoals in stap 1 van de meldcode beschreven wordt?

Dit geldt voor...

Wie heeft ervaring met het jongerenwerk als onderdeel van een integraal wijkteam, of juist niet?

In sommige gemeenten is het jongerenwerk onderdeel van een integraal wijkteam, in sommige juist niet. Voor beiden zijn voor- en tegenargumenten te bedenken. Ik ben op zoek naar interessante voorbeelden uit het land hierin. Het maakt niet uit of het een voorbeeld is waar ervoor gekozen is om het...

Hoe bouwen we samen met jongeren aan hun online veiligheid? Wie heeft hier al goede voorbeelden van of ervaring mee?

Het afgelopen jaar zijn we bij het NJi bezig geweest met een grote inventarisatie naar wat er komt kijken bij veilig online opgroeien. Wat komt er bijvoorbeeld kijken bij het ontwikkelen van een gezonde, stabiele digitale identiteit? En wat hebben jongeren nodig om digitaal weerbaar te worden?

Welke creatieve werkvormen zet jij in wanneer je in gesprek gaat met een jongere?

Ik ga me bezig houden met creatieve werkvormen in gespreksvoering met jongeren. Als hulpverleners zijn we met name gericht op het stellen van de juiste vragen terwijl ik constateer dat veel jongeren af haken als er weer een gesprek plaats vindt. Welke creatieve werkvormen zijn er allemaal waardoor het...

Wie heeft ervaring met het organiseren van ontbijt voor basisschool leerlingen? En de financiële dekking daarvan.

Uit gesprekken met primair onderwijs en kinderen/jongeren viel ons op dat er veel kinderen zijn die (vanwege armoede) zonder ontbijt en/of lunch naar school gaan. Vanuit deze signalen hebben wij (als welzijnsorganisatie) twee keer per week een ontbijt georganiseerd in het multifunctioneel centrum waar ook...

Welke professionals werken met jongeren rondom het onderwerp #metoo? Ik ben op zoek naar methodieken die hiervoor...

Voor een educatief traject voor het voortgezet onderwijs ben ik op zoek naar professionals die in de klas het onderwerp #metoo behandelen. Dat kan in vorm van een workshop, een lezing, een dramales, een groepsgesprek, een kunstactiviteit... Als iemand tips voor methodieken, lesmateriaal of andere...

Word jij als jongerenwerker wel eens geconfronteerd met maatschappelijke spanningen en extreme ideeën? En wat is er...

Wij willen graag weten wat er in jouw regio nodig is bij vragen rond polarisatie en extremisme. Door de online vragenlijst in te vullen, kunnen we jou helpen om jouw werk als jongerenwerker nog beter uit te voeren. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen we ondersteuningsaanbod ontwikkelen voor...

Krijg jij als jongerenwerker onregelmatigheidstoeslag? Zo ja, biedt jouw werkgever meer/aanvullend dan wat er...

Ik ben op de hoogte van de CAO Sociaal Werk, waarin staat dat je 25% krijgt na 22.00 uur 's avonds. Wij willen binnen onze organisatie vragen om ORT vanaf 19.00 uur 's avonds, dus ik ben benieuwd naar andere ervaringen.

Wat zijn jouw ervaringen als jeugdprofessional in het voorkomen/tegengaan van polarisatie?

We krijgen signalen dat professionals soms worstelen met hun rol en positie bij polarisatie, denk bijvoorbeeld aan het coronabeleid en discussies rond de vluchtelingenopvang. Die spanningen kan je zien in het buurthuis, in de wijk of online. Om een beeld te krijgen van welke behoeften jeugdprofessionals...

Hoe vergroot jij je vakbekwaamheid als kinder- en jongerenwerker?

Sinds de coronapandemie staat het kinder- en jongerenwerk in Nederland goed in beeld. Wel zien we dat de vele ontwikkelingen - landelijk, lokaal en maatschappelijk - een hoop vragen van de kinder- en jongerenwerkers. 

Om onze kinder- en jongerenwerkers te ondersteunen en faciliteren in het...

Wat doet de wooncrisis met jongeren en het werk van jongerenwerkers?

Het huis uitgaan is misschien wel de belangrijkste stap in de weg naar zelfstandigheid. De wooncrisis maakt hetvoor meer en meer jongeren lastig om die stap te kunnen zetten. Ik doe een verkenning naar dit thema en ben opzoek naar de ervaringen en vragen van jongerenwerkers?  Komen er bij...

Hoe wordt er binnen verschillende organisaties vormgegeven aan het empoweren van kwetsbare jongeren door Social...

Het versterken van zelfredzaamheid en het in eigen kracht zetten. Zijn er methodieken die toegepast worden in de praktijk? Hoe wordt dat vorm gegeven?
Werkt u met de doelgroep of kunt u mij daarbij helpen? Dan zou ik, in het kader van mijn afstudeerscriptie, graag een interview met u afnemen. Het...

Voor het opzetten van een groep voor enkele meiden op een middelbare school ben ik benieuwd: In welke vorm wordt het...

Maar ook: Worden de meiden doorverwezen, of komen ze zelf bij de activiteiten aanwaaien? En met welke doelstelling worden de activiteiten aangeboden? Ik ben bezig om een groep op te zetten voor enkele meiden op een middelbare school. Ook kom ik heel graag in contact met een meidenwerker, die actief is op...

Wie werkt met jongeren tussen de 12-18 jaar die rondlopen met messen op straat, en weet een interventie die het voor...

Het messenbezit onder jongeren neemt steeds meer toe, dit heeft verschillende oorzaken, maar een die ik vaak hoor is dat ze messen bij zich dragen voor de veiligheid. Er lijkt een vicieuze cirkel te zijn waarin jongeren A zegt, ik heb een mes om mijzelf te verdedigen tegen jongeren B, en jongeren B zegt...

Wie kent er voorbeelden van hulp en aanbod voor queer jongeren(lhtbiq+) uit een ‘wij-cultuur’ ?

Wij (ik als schoolmaatschappelijk werker samen met ons jongerenwerk) zijn aan het bouwen aan een queer platform voor jongeren die zich op dit moment (nog) niet thuisvoelen in het huidige aanbod en voor jongeren die door hun thuissituatie nog niet openlijk uit de kast kunnen of durven komen. Met een focus...

Maak jij gebruik van nieuwe informatie uit onderzoek voor de professionalisering van je werk met jongeren? En zo ja,...

Denk bijvoorbeeld aan informatie uit onderzoek over hoe het jongerenbrein zich ontwikkelt, maar ook praktisch toepasbare kennis en methodes voor jeugdprofessionals en leerkrachten die met jongeren werken.

Hoe zie jij de roep om 'meer' jongerenwerk als reactie op de rellen in o.a. Rotterdam? Wat is voor jou de inhoud en...

De rellen zijn wellicht een uitingsvorm van een kleine groep jongeren, maar er leeft veel meer bij jongeren. Wat kan het jongerenwerk bijdragen en op welke gebieden moet het jongerenwerk zich vooral in gaan inzetten? Er wordt gezegd dat er "meer" jongeren werk moet komen, maar dan is mijn vraag wat...

Zijn er organisaties bekend met het tijdelijk "uitlenen" van een jongerenwerker?

Wij hebben een vacature openstaan en deze is op dit moment niet te vervullen. We zijn aan het kijken naar een overbrugging van een paar maanden. En kwamen zo hierop. Het detacheren van een, in dit geval, jongerenwerker. Ik ben benieuwd of er organisaties zijn die hier gebruik van maken. En zo ja, hoe gaat...

Zijn er voorbeelden hoe om te gaan met AVG en privacy als het aankomt op het delen van gegevens van overlastgevende...

Er is, in samenwerking met gemeente, politie en jongerenwerk, een lijst samengesteld van jongeren die risico lopen om te ontsporen of dit al zijn. Dit wordt volgens een bepaalde methode bijgehouden. Op het moment dat er zaken worden gesignaleerd door de ene partij, die van groot belang kunnen zijn voor de...

Als ik professionals uit het medisch-sociaal domein en onderwijs slim wil laten samenwerken op het gebied van jeugd...

In Breda ben ik gestart in een nieuw op te zetten functie "Verbindingsprofessional Jeugdgezondheidszorg".  Die functie richt zich op de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein en onderwijs op practisch niveau (niet zozeer beleidsmatig). Wie wil zijn/haar successen e/o valkuilen delen? 

Hoe herken je een jongere die niet zozeer een groep maar als individu een wapen op zak heeft ? Wat doe jij als je...

Maar ook: Wat doe je met dat signaal naar partners toe, en met wie deel je dat? Ik ben benieuwd naar antwoorden op deze vragen. Wij zijn vanuit Sociaal Werk Nederland landelijk actief in een commissie aanpak wapens onder jongeren. Ook kom ik graag in contact met professionals vanuit jongerenwerk om met...

Hoe leeft de situatie in het Midden-Oosten bij jongeren?


Zie je reacties van jongeren om je heen? Zo ja, zijn deze reacties fysiek en/of online?
Als het onderwerp leeft: welke verschillende gedragingen zie je? Denk aan: jongeren die in actie (willen) komen, praten in zij-wij, verbaal zijn, of juist jongeren die zich terugtrekken, enz.
Wat maakt dat...

Wat is jullie ervaring als jongerenwerker met de toename van messengebruik en drillrap onder jongeren, en het...

Wij zijn zes studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek. Wij zijn bezig met een project waarbij we met jongeren in gesprek gaan over messengebruik, drillrap en veiligheidsgevoel onder jongeren in het algemeen. We zijn op zoek naar de echte verhalen van deze jongeren en de kern van dit probleem. Beantwoord...

Vanwege grote behoefte naar een (anonieme) luisterlijn voor jongeren 18 - 24 is er de OK supportlijn gestart....

Gesloten

Hebben jullie meegekregen dat de Kindertelefoon een -anonieme- luisterlijn geopend heeft voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar? Alles OK supportlijn heet het officieel. Ik heb hier wat informatie bijgevoegd. Ze zijn pas live gegaan en uit de terugkoppeling met de projectleider begrijp ik dat ze overuren...

Zien jullie de armoede onder de jeugd en jongeren toenemen als gevolg van de corona-maatregelen? Wat zijn jullie...

Een onderzoeker van Universiteit Utrecht stelde deze vraag vanmorgen en ik hoop dat ik hem met jullie input verder op weg kan helpen. Tnx!

OPROEP

Weet jij welke belemmeringen en behoeften jongeren hebben m.b.t. sport en bewegen? Of wil je hier meer over weten?...

Iedere jongere die wil sporten of bewegen, kan dat doen in Nederland. Of ligt het niet zo simpel? Op donderdag 25 maart organiseren Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur een Kenniscafé over jongeren die opgroeien in armoede en wat hen tegenhoudt om mee te doen aan sport- en...

Wie heeft er ervaring met de aanpak van overlast door jongeren die niet uit de eigen gemeente komen?

In onze gemeente hebben we sinds een aantal jaar een foodcourt langs de snelweg, aan de rand van het dorp. Hierdoor ontstaat behoorlijk veel overlast (geluid/afval). In de praktijk echter is deze overlast meestal NIET van jongeren uit onze gemeente, wat de preventie lastig(er) maakt. Zijn er professionals...

Heb jij als jongerenwerker wel eens te maken met jongeren die gedwongen worden te trouwen of worden achtergelaten...

Als Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (www.huwelijkskdwangenachterlating.nl) houden we ons onder meer bezig met het delen van kennis over deze problematiek onder (sociale) professionals. We zijn benieuwd naar of jij als jongerenwerker in je werk wel eens te maken krijgt met jongeren die...

Wie is er betrokken bij/ heeft kennis van innovatieve (digitale) projecten binnen het kinder- en jongerenwerk, of...

Ik ben aan de NHL/Stenden in Leeuwarden begonnen aan de master Health Innovation. Ik wil graag suggesties en ideeën verzamelen van innovatieve, digitale projecten om elkaar te kunnen inspireren en van elkaar te kunnen leren.

Door het delen van kennis op dit gebied kunnen kinder- en jongerenwerkers...

Werk jij als kinderwerker? En wil je ons helpen om in beeld te brengen hoe het kinderwerk er anno 2020 uitziet? Deel...

In de laatste jaren is er voor het kinderwerk* veel veranderd, onder andere met de transformatie van het jeugdstelsel in 2015 en de bezuinigingen die in sommige gemeenten daarop volgden. We zien dat er steeds meer aandacht is voor preventie en het versterken van de pedagogische basis in buurten, waar het...

Kennen jullie jongeren die zelf een project zouden willen starten en daar subsidie voor kunnen gebruiken? Wijs hen...

Heb jij ideeën om iets moois te doen voor jouw omgeving of community? Wil jij zelf een project opzetten en uitvoeren met een onderwerp dat jij belangrijk vindt? Maar kun je wel een beetje hulp gebruiken bij jouw idee? Meld je dan aan voor de Solidari-TEA-dag!

Solidari-TEA-dag

Zaterdag 5 september...

Welke "Corona-proof" activiteiten gaan jullie organiseren gedurende de zomervakantie? Activiteiten voor 4-12 jaar,...

In de bijlage staat een overzicht van de activiteiten die er in Hoogkerk (wijk in Groningen) georganiseerd worden. Vul het hieronder aan met jullie ideeën voor activiteiten!

Wat zou in jouw werk als jongerenwerker helpen om cannabisgebruik bij jongeren aan te kaarten?

Cannabisgebruik komt onder kwetsbare jongeren vaker voor. Het Trimbos-instituut wil het voor professionals die met deze jongeren werken makkelijker maken om het gesprek aan te gaan over het gebruik van cannabis. Welke afwegingen maak jij in de contacten met jongeren die blowen? Wat zou jou helpen om...

Ik zoek voorbeelden van goede en minder goede samenwerking tussen jongerenwerk(ers), politie en HALT.

Vanuit Sociaal Werk Nederland zijn wij gestart om de samenwerking tussen jongerenwerk, politie en HALT te verbeteren. Heb je een voorbeeld van de wijze waarop je met HALT samenwerkt, bijvoorbeeld dat HALT naar jongerenwerk doorverwijst of samen voorlichting doet op scholen? Of hoe je samenwerkt met...

Hoe behoud je het vertrouwen bij de jeugd/jongeren als je je zorgen deelt met Veilig Thuis?

Uiteraard heb je al met de jongere hierover gesproken en nu wil zij/hij eigenlijk niet dat je je zorgen deelt met Veilig Thuis... Wat doe je dan?

*(Deze vraag stelde ik eerder in Videosessie Kinderwerk van 20 mei - mij is gevraagd deze hier ook te plaatsen.)