Vraag & Antwoord

Uitgelicht

Zijn er organisaties bekend met het tijdelijk "uitlenen" van een jongerenwerker?

Wij hebben een vacature openstaan en deze is op dit moment niet te vervullen. We zijn aan het kijken naar een overbrugging van een paar maanden. En kwamen zo hierop. Het detacheren van een, in dit geval, jongerenwerker. Ik ben benieuwd of er organisaties zijn die hier gebruik van maken. En zo ja, hoe gaat...

Zijn projecten in het welzijnswerk te omvatten in een systeem/programma? Hoe doe jij dat? Hoe hou jij overzicht op...

Wij als opbouwwerkers, jongerenwerk, mantelzorg/ouderenwerk en vrijwillige inzet van gebiedsdeel Gebiedsdeel Wolvega zijn op zoek naar een goed systeem/format om mee te werken. In dit systeem/format willen we onze projecten kwijt kunnen en onze processen goed kunnen weergeven. Tegelijkertijd willen we...

Welke ideeën en oplossingen hebben 'jouw' jongeren bedacht in de afgelopen maanden?

Er zijn de afgelopen maanden veel mooie voorbeelden voorbij gekomen van oplossingen en ideeën die jongeren zelf hebben gerealiseerd, om het voor hen en anderen makkelijker of leuker te maken.

Tijdens de zoomsessie van 25 juni a.s. (voor aanmelden klik op onderstaande URL) willen we een aantal mooie...

Hoe zie jij de roep om 'meer' jongerenwerk als reactie op de rellen in o.a. Rotterdam? Wat is voor jou de inhoud en...

De rellen zijn wellicht een uitingsvorm van een kleine groep jongeren, maar er leeft veel meer bij jongeren. Wat kan het jongerenwerk bijdragen en op welke gebieden moet het jongerenwerk zich vooral in gaan inzetten? Er wordt gezegd dat er "meer" jongeren werk moet komen, maar dan is mijn vraag wat...

Zijn er voorbeelden hoe om te gaan met AVG en privacy als het aankomt op het delen van gegevens van overlastgevende...

Er is, in samenwerking met gemeente, politie en jongerenwerk, een lijst samengesteld van jongeren die risico lopen om te ontsporen of dit al zijn. Dit wordt volgens een bepaalde methode bijgehouden. Op het moment dat er zaken worden gesignaleerd door de ene partij, die van groot belang kunnen zijn voor de...

Als ik professionals uit het medisch-sociaal domein en onderwijs slim wil laten samenwerken op het gebied van jeugd...

In Breda ben ik gestart in een nieuw op te zetten functie "Verbindingsprofessional Jeugdgezondheidszorg".  Die functie richt zich op de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein en onderwijs op practisch niveau (niet zozeer beleidsmatig). Wie wil zijn/haar successen e/o valkuilen delen? 

Voor het opzetten van een groep voor enkele meiden op een middelbare school ben ik benieuwd: In welke vorm wordt het...

Maar ook: Worden de meiden doorverwezen, of komen ze zelf bij de activiteiten aanwaaien? En met welke doelstelling worden de activiteiten aangeboden? Ik ben bezig om een groep op te zetten voor enkele meiden op een middelbare school. Ook kom ik heel graag in contact met een meidenwerker, die actief is op...

Hoe herken je een jongere die niet zozeer een groep maar als individu een wapen op zak heeft ? Wat doe jij als je...

Maar ook: Wat doe je met dat signaal naar partners toe, en met wie deel je dat? Ik ben benieuwd naar antwoorden op deze vragen. Wij zijn vanuit Sociaal Werk Nederland landelijk actief in een commissie aanpak wapens onder jongeren. Ook kom ik graag in contact met professionals vanuit jongerenwerk om met...

Hoe leeft de situatie in het Midden-Oosten bij jongeren?


Zie je reacties van jongeren om je heen? Zo ja, zijn deze reacties fysiek en/of online?
Als het onderwerp leeft: welke verschillende gedragingen zie je? Denk aan: jongeren die in actie (willen) komen, praten in zij-wij, verbaal zijn, of juist jongeren die zich terugtrekken, enz.
Wat maakt dat...

Wat is jullie ervaring als jongerenwerker met de toename van messengebruik en drillrap onder jongeren, en het...

Wij zijn zes studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek. Wij zijn bezig met een project waarbij we met jongeren in gesprek gaan over messengebruik, drillrap en veiligheidsgevoel onder jongeren in het algemeen. We zijn op zoek naar de echte verhalen van deze jongeren en de kern van dit probleem. Beantwoord...

Vanwege grote behoefte naar een (anonieme) luisterlijn voor jongeren 18 - 24 is er de OK supportlijn gestart....

Hebben jullie meegekregen dat de Kindertelefoon een -anonieme- luisterlijn geopend heeft voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar? Alles OK supportlijn heet het officieel. Ik heb hier wat informatie bijgevoegd. Ze zijn pas live gegaan en uit de terugkoppeling met de projectleider begrijp ik dat ze overuren...

Zien jullie de armoede onder de jeugd en jongeren toenemen als gevolg van de corona-maatregelen? Wat zijn jullie...

Een onderzoeker van Universiteit Utrecht stelde deze vraag vanmorgen en ik hoop dat ik hem met jullie input verder op weg kan helpen. Tnx!

OPROEP

Weet jij welke belemmeringen en behoeften jongeren hebben m.b.t. sport en bewegen? Of wil je hier meer over weten?...

Iedere jongere die wil sporten of bewegen, kan dat doen in Nederland. Of ligt het niet zo simpel? Op donderdag 25 maart organiseren Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur een Kenniscafé over jongeren die opgroeien in armoede en wat hen tegenhoudt om mee te doen aan sport- en...

Wie heeft er ervaring met de aanpak van overlast door jongeren die niet uit de eigen gemeente komen?

In onze gemeente hebben we sinds een aantal jaar een foodcourt langs de snelweg, aan de rand van het dorp. Hierdoor ontstaat behoorlijk veel overlast (geluid/afval). In de praktijk echter is deze overlast meestal NIET van jongeren uit onze gemeente, wat de preventie lastig(er) maakt. Zijn er professionals...

Heb jij als jongerenwerker wel eens te maken met jongeren die gedwongen worden te trouwen of worden achtergelaten...

Als Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (www.huwelijkskdwangenachterlating.nl) houden we ons onder meer bezig met het delen van kennis over deze problematiek onder (sociale) professionals. We zijn benieuwd naar of jij als jongerenwerker in je werk wel eens te maken krijgt met jongeren die...

Wie is er betrokken bij/ heeft kennis van innovatieve (digitale) projecten binnen het kinder- en jongerenwerk, of...

Ik ben aan de NHL/Stenden in Leeuwarden begonnen aan de master Health Innovation. Ik wil graag suggesties en ideeën verzamelen van innovatieve, digitale projecten om elkaar te kunnen inspireren en van elkaar te kunnen leren.

Door het delen van kennis op dit gebied kunnen kinder- en jongerenwerkers...

Werk jij als kinderwerker? En wil je ons helpen om in beeld te brengen hoe het kinderwerk er anno 2020 uitziet? Deel...

In de laatste jaren is er voor het kinderwerk* veel veranderd, onder andere met de transformatie van het jeugdstelsel in 2015 en de bezuinigingen die in sommige gemeenten daarop volgden. We zien dat er steeds meer aandacht is voor preventie en het versterken van de pedagogische basis in buurten, waar het...

Kennen jullie jongeren die zelf een project zouden willen starten en daar subsidie voor kunnen gebruiken? Wijs hen...

Heb jij ideeën om iets moois te doen voor jouw omgeving of community? Wil jij zelf een project opzetten en uitvoeren met een onderwerp dat jij belangrijk vindt? Maar kun je wel een beetje hulp gebruiken bij jouw idee? Meld je dan aan voor de Solidari-TEA-dag!

Solidari-TEA-dag

Zaterdag 5 september...

Welke "Corona-proof" activiteiten gaan jullie organiseren gedurende de zomervakantie? Activiteiten voor 4-12 jaar,...

In de bijlage staat een overzicht van de activiteiten die er in Hoogkerk (wijk in Groningen) georganiseerd worden. Vul het hieronder aan met jullie ideeën voor activiteiten!

Wat zou in jouw werk als jongerenwerker helpen om cannabisgebruik bij jongeren aan te kaarten?

Cannabisgebruik komt onder kwetsbare jongeren vaker voor. Het Trimbos-instituut wil het voor professionals die met deze jongeren werken makkelijker maken om het gesprek aan te gaan over het gebruik van cannabis. Welke afwegingen maak jij in de contacten met jongeren die blowen? Wat zou jou helpen om...

Ik zoek voorbeelden van goede en minder goede samenwerking tussen jongerenwerk(ers), politie en HALT.

Vanuit Sociaal Werk Nederland zijn wij gestart om de samenwerking tussen jongerenwerk, politie en HALT te verbeteren. Heb je een voorbeeld van de wijze waarop je met HALT samenwerkt, bijvoorbeeld dat HALT naar jongerenwerk doorverwijst of samen voorlichting doet op scholen? Of hoe je samenwerkt met...

Hoe behoud je het vertrouwen bij de jeugd/jongeren als je je zorgen deelt met Veilig Thuis?

Uiteraard heb je al met de jongere hierover gesproken en nu wil zij/hij eigenlijk niet dat je je zorgen deelt met Veilig Thuis... Wat doe je dan?

*(Deze vraag stelde ik eerder in Videosessie Kinderwerk van 20 mei - mij is gevraagd deze hier ook te plaatsen.)

Hoe wordt binnen jouw gemeente vorm gegeven aan integrale samenwerking in en met de zorg voor jongeren?

Ik werk bij een gemeente in een Sociaal wijkteam. Het zal niet verbazingwekkend zijn dat de complexiteit van 'ons' systeem en regelgeving belangrijke belemmerende factoren zijn. Verschillende disciplines, die intern al, niet altijd van elkaar weten dat ze dezelfde jongere op hun caseload hebben staan. Ik...

In het kader van mijn afstudeeronderzoek naar het inzetten van online jongerenwerk tijdens het begeleiden en...

Welke middelen en/of soorten online jongerenwerk zijn jullie bekend mee?
Welke van deze zetten jullie in? En is er vanuit jullie organisatie een protocol of beleid op gebied van het inzetten hiervan, dat voor externe partijen te raadplegen is?

Ik hoor graag van jullie (wanneer mogelijk zou het ook...

Hoe ga jij als jongerenwerker om met je pedagogische opdracht in relatie tot de vertrouwensrelatie met de jongere?...

Tijdens de videosessie op 14 mei gaan we verder in gesprek over de relatie tussen pedagogische opdracht en vertrouwensrelatie. Nog niet aangemeld voor de videosessie? Klik op de link hieronder en op de 'ik ben erbij-knop'!

Wat kan, wat mag? Kinderwerk in Coronatijd. In de ene gemeente mogen kinderwerkers meer dan in de andere. Loop je...

Wat heb je kunnen regelen? Met de gemeente, de sportsector en samenwerkingspartners? En waar loop je tegenaan? Bij het gebruik van de openbare ruimte, bij de komende vakantieperiode, t.a.v. de aantallen en afspraken met ouders, de afstemming met BOA's, etc.? Stel je vragen en deel je protocol en...

Jongeren in coronatijd. Wat betekent deze coronatijd voor jongeren?

Het lectoraat Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland doet onderzoek naar hoe het gaat met jongeren tussen de 16 en 25 jaar tijdens de coronacrisis. Waar lopen zij tegenaan, en wat helpt hen om positief te blijven? We halen zo breed mogelijk ervaringsverhalen op in woord en beeld, zodat we aan...

10 taken van het Kinderwerk. Kinderwerk is meer dan activiteiten organiseren! Zie bijgaande flyer. Hoe kunnen we die...

Werkers gebruiken dit document om de rol van het Kinderwerk toe te lichten bij gemeenten, samenwerkingspartners en ouders.
Heb je ervaringen of ideeën hoe je deze flyer verder kan gebruiken?

Het is mogelijk om de flyer aan te passen met het logo van je eigen organisatie. Of een aantal exemplaren te...

Is er iemand die mij zou kunnen helpen voor mijn onderzoek naar de veiligheid van het online jongerenwerk?

Ik ben stagiaire jongerenwerker en moet voor school een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit en beleid van mijn praktijkplek. Ik heb het onderwerp 'veiligheid binnen het online jongerenwerk' gekozen omdat wij hier op onze praktijkplek geen richtlijnen voor hebben. Ik zoek naar jongerenwerkers die in hun...

Hoe kunnen we de gemeente en sportverenigingen helpen bij de nieuwe 1,5 meter trainingen en sportactiviteiten zonder...

Dit kwam gister ook terug in de online sessie over het nieuwe 1,5 meter jongerenwerk. Dat er kansen en gevaren liggen in het helpen bij de sportactiviteiten van de lokale sportverenigingen, en hoe we deze kans kunnen pakken zonder de handhaver te zijn.

Kunnen we sinds de nieuwe Corona-regels na 29 april weer met kleine groepen jongeren (bijv. max 5 jongeren) samen...

Sinds 29 april gelden ruimere Corona-regels voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Ze mogen bijvoorbeeld weer met elkaar sporten of andere activiteiten doen. Mits ze de 1,5 meter in acht nemen. Mogen we dan ook weer in het jongerencentrum activiteiten doen? Voorzichtig, met kleine groepjes bijvoorbeeld?...

Ervaar jij drempels in sociaal werk die jou soms aan het twijfelen brengen ?

Je bent waarschijnlijk met veel enthousiasme en overtuiging als sociaal werker gaan werken. Maar misschien loopt het soms net anders dan je had gehoopt of gedacht. Misschien wel zo anders, dat je overweegt om iets anders te gaan doen, of dat zelfs al hebt besloten of gedaan.

Wie heeft ervaring met online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld? Wat zijn de kansen en knelpunten die...

Alvast bedankt. En mocht je ervoor openstaan vul dan ook de enquete in voor het Onderzoek Online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld. Deze duurt ongeveer 20 minuten om in te vullen. 

Aanleiding van dit onderzoek zijn de gestelde vragen in de Tweede Kamer naar hoe hulpverlening bij geweld...

Heeft er iemand ervaring met het inzetten van participatie tools om samen met kinderen van 10+ de openbare ruimte...

Het gaat vooral om participatie tools gericht op kinderen. Voor mijn studie wil ik onderzoek gaan doen naar bovenstaande. Op dit moment ben ik vooral bezig om me te orienteren, van wat er allemaal al is. 

Als je in gesprek gaat met een inwoner over zijn thuissituatie, wil je graag dat hij zich zoveel mogelijk op zijn...

In september en oktober 2021 worden door N05 Foundation i.s.m. de VNG 3 sessies georganiseerd gericht op de condities voor een (gelijkwaardige) dialoog om te komen tot handelingsperspectief en een veilige setting. De vraag die centraal staat is: Wat zijn de kernmerken en voorwaarden voor een...

Is er behandeling waarbij het stoppen met gebruiken van wiet niet als voorwaarde wordt gesteld?

Jongen van 18 heeft zich gemeld bij psycholoog met vraag; rust creëren in mijn hoofd. Wiet gebruikt hij om rust te voelen.