Vraag

28 mei 2020
Adviseur BVjong, projectcoƶrdinator, zzp-er

“Wat zijn jouw ervaringen met de samenwerking tussen onderwijs en jongerenwerk?”

Directeur DA Systems B.V. | Social Effect

Veel interessante invalshoeken al mooi omschreven! Persoonlijk vond ik het mooiste aan de samenwerking met het primair-onderwijs dat je als jongerenwerker al vroegtijdig een relatie kunt opbouwen met de jongeren "van morgen".

Het contact komt dan veel makkelijker tot stand. Mijn advies in het kort: zoek de samenwerking op met de lokale basisscholen (groep 7/8) en probeer gezamenlijk aanbod te ontwikkelen.

Zorgondersteuner in de klas in speciaal onderwijs

Goede morgen,
Ik ben zorgondersteuner in/ uit de klas vanuit Unik en werk in het speciaal onderwijs individueel met kinderen uit het So en Vso. Deze kinderen hebben een specifieke zorgvraag vanuit de jeugdwet/ WMO. De samenwerking met de school en gemeentes verloopt goed. Er is overleg met diverse disciplines op school en de docenten.

Vriendelijke groeten,
Inge Looij-Gruwel

Vrijwilliger

Samenwerking loopt redelijk tot goed op de werkvloer. Toch blijft passend onderwijs te weinig bieden. Daarnaast hebben scholen de neiging om eventuele begeleiding/aanpak over de schutting te gooien naar de huisartsenpraktijk.

Sociaal werker - Jongerenwerker

In de gemeente Voorschoten waar ik werkzaam ben is het een bijzonder gegeven. Er zijn in de gemeente 8 basisscholen, maar 0 middelbare scholen.

Hierdoor kun je niet zo makkelijk laagdrempelig een school binnen stappen en je project presenteren/uitrollen. Hier is dan, op wat voor manier ook, een samenwerking met het team in de buurgemeente nodig.

De basisscholen reageren heel verschillende op de mogelijkheden om het jongerenwerk in te zetten. De ene is juist heel enthousiast en komt met tal van wensen/vragen/ideeën en bij de ander kom je niet eens binnen.

Sociaal Beheerder Jongerenwerk

Het afgelopen jaar is er bij Welzijn Middelburg een tijdelijk budget vrijgemaakt om meer ambulant werk te kunnen leveren. Onderdeel hiervan is dat het jongerenwerk op de diverse VO scholen aanwezig is in de pauze. Hier was een kennismaking voor nodig met de directie van de scholen en de uitleg wat de winst voor de jongere, school en het jongerenwerk is. Het contact tussen school en de jongerenwerkers verloopt goed. Niet alleen het contact met de jongeren in de pauze is belangrijk maar zeker ook de korte lijntjes die gelegd zijn met de conciërges, leraren en het schoolmaatschappelijkwerk.

We leren zo jongeren kennen die niet in onze jeugdcentra's komen. De jongerenwerker wordt sneller op straat herkent en daardoor is er een lage drempel om elkaar te spreken. De scholen werken ook actief mee in het verspreiden van zinvolle informatie vanuit het jongerenwerk. Voorbeeld hiervan is een uitnodiging die de scholen hebben verstuurd voor een voorlichtingsavond die we hebben georganiseerd voor ouders over Mediawijsheid "Mijn kind online" in samenwerking met Emergis Preventie en de Politie.

Wij hebben op dit moment te weinig uren om iedere dag in elke pauze op elke school aanwezig te zijn. Laat staan dat we een vaste ruimte in school kunnen bemannen. Zeker is dat de verbinding met school werkt. Hopelijk wordt er ook in de financieel onzekere toekomst geld voor vrijgemaakt.

Jeugdopbouwwerker

Hallo Niko,

Binnen Maastricht willen we dit school jaar starten met een sociaal maatschappelijk curriculum op het VMBO, als piot.
Dit als doel om alle jongeren preventief voor te lichten op alle leefgebieden. Hierbij worden ook de ouders betrokken. Het project staat in de "kinderschoenen" maar zou je wat meer willen weten kan je altijd bellen.
Overigens andere geïnteresseerden ook :)

Fiijne dag,
Sandra Smeitink , werkzaam bij Trajekt
telnummer: 06-55695279

Jongerenwerker

Hoi Niko,

Mijn ervaringen met de VO scholen in Castricum zijn goed. Het contact is i.v.m. het coronavirus aanzienlijk verminderd, maar ik ga elke week langs om te zien hoe het gaat. Ik heb, voor de crisis, wekelijks contact gehad met de zorg coordinator op het Jac P. Thijssecollege en met haar de kwetsbare leerlingen, die ook het jongerencentrum bezoeken, besproken.
Met de concierge van deze school heb ik contact over overlast rond de school. Verder hebben we in het verleden quizjes en enquêtes betreffende verschillende onderwerpen, zoals: seksualiteit, social media, alcohol -en drugsgebruik gehouden,

Jongerenwerker

Wij hebben hier in Leeuwarden eigenlijk heel veel positieve ervaringen; we werken hier op verschillende manieren van zowel voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs.

School Als Vindplaats is een vorm waarin samenwerking plaatsvindt tussen GGD, jongerenwerk en de zorgstructuur van school, School Als Werkplaats is een vorm waarbij meerdere jeugdhulpverlenende instellingen op een integrale en ontschotte manier ondersteuning voor alle niveau's op het Friesland College (MBO) aanbieden en als laatste hebben wij ook schooljongerenwerk waarbij er een jongerenwerker ondersteuning biedt aan een middelbare school.

Door deze vormen van werken komen wij op alle VMBO- en MBO-scholen in de gemeente Leeuwarden; daarnaast ook nog op scholen met andere niveau's, hier komen wij echter niet op alle scholen. We merken dat we op die manier de (essentiële) verbinding kunnen leggen tussen straat, wijk en school. Alle scholen zijn erg blij met de jongerenwerkers die er rondlopen; het is hard investeren in het begin om de belangen en rollen van alle betrokkenen duidelijk te hebben, maar als leerlingen/studenten en medewerkers van school zien wat dat oplevert, dan loopt de samenwerking wat dat betreft heel erg goed.

Er is hier te weinig ruimte om er uitgebreid op in te gaan, maar we passen op alle scholen de kernwaarden van het jongerenwerk toe. Denk hierbij aan individueel versus collectief, preventief, outreachend, laagdrempelig, je in de leefwereld van de jongere begeven en de tolk/brugfunctie voor de jongere uitvoeren.

Ambulant Jongerenwerker

Samenwerking tussen jongerenwerk en middelbare scholen maakt een gezamenlijke preventieve aanpak mogelijk om gebroken schoolcarrières te voorkomen. samenwerking bijdraagt aan het versterken van de schoolcarrière en ontwikkeling van jongeren in kwetsbare situaties en wat de succesfactoren zijn.

Jongerenwerker

Wisselend. Eén van de ervaringen is dat de school huiverig was voor de samenwerking omdat we geassocieerd werden met jeugdzorg en de school was bang dat dit een slechte naam zou geven.

Momenteel legt Corona de betrekking ook een beetje plat. Dus de contacten die in opbouw waren voorafgaand aan de crisis liggen nu een beetje stil.

Ook zien we dat de scholengemeenschappen met Mavo/Havo/VWO zelf van alles in huis hebben en ons niet als 'nodig' beschouwen.

Ben zelf dus heel benieuwd naar tips hierover.

Lector Opvoeden voor de Toekomst

Hoi Niko, ik had in de breakout-room verteld over een onderzoek naar de samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs in Tilburg, vanuit mijn lectoraat Opvoeden voor de Toekomst (Fontys Hogeschool Pedagogiek).
Daar is in april een publicatie over verschenen, die kun je toevoegen aan de lijst.
https://www.platformjep.nl/actueel/nieuws/2020/04/20/handen-ineen-voor-meer-veerkracht-bij-jongeren