Vraag

19 mei 2021
Adviseur Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

“Hoe leeft de situatie in het Midden-Oosten bij jongeren?”

Toelichting
  • Zie je reacties van jongeren om je heen? Zo ja, zijn deze reacties fysiek en/of online?
  • Als het onderwerp leeft: welke verschillende gedragingen zie je? Denk aan: jongeren die in actie (willen) komen, praten in zij-wij, verbaal zijn, of juist jongeren die zich terugtrekken, enz.
  • Wat maakt dat jongeren zo reageren?
  • Wat doe je als je ziet dat jongeren met de situatie in het Midden-Oosten bezig zijn? Hoe ga je hiermee om als professional?
  • Heb je zelf iets nodig hierin?

Reageer je vandaag? De uitkomsten van deze uitvraag agenderen we op verschillende plekken. Zowel binnen het Rijk als lokaal.

ZZP-er pyscho-pastoraal contextueel (relatie) thrapeut

- online vang je uiteraard alles op, maar dat zoek ik niet direct. Liever fysiek contact, elkaar in de ogen kijken.
- terug trekken zie ik ook, maar ook leuke acties
- ze hebben nog en heel leven voor zich en vragen zich af, wat is nu mijn toekomst.
- als er sprake is van schoolgaand, zoek een vertrouwenspersoon, blijf niet alleen ronddolen is mijn advies
- over midden oosten, luister niet naar halve waarheden en eenduidig verkeer. Er zijn altijd 2 kanten aan het verhaal. Niet die moslims !!! enz. enz. We leven hier samen en zij hebben zorg om hun familie elders.
- MOET EN WIL MIJ ZELF NOG MEER VERDIEPEN IN JONGEREN OM WAARNODIG HEN BIJ TE STAAN.

Coach

Beste Nora,

De situatie in het Midden-Oosten leeft bij jongeren in Amsterdam (en ik vermoed ook in grote Randstad steden). De reacties zijn uitingen van onrecht, ongelijkheid, oneerlijkheid en frustratie.

Wat maakt dat jongeren zo reageren?
Het probleem ligt niet aan het huidig conflict in het Midden-Oosten. Het ligt dieper, want een bepaalde groep loopt zelf in het dagelijks leven tegen situaties aan waar ze re maken hebben met onrecht, ongelijkheid, oneerlijkheid en als gevolg daarvan frustratie.

Wat kunnen we doen en wat doe ik?
Belangrijk is om jongeren in gesprek te gaan. Als eerst een gesprek over hun eigen situatie om bewust te worden over onderliggend “pijn”, verlangen of noodzaak. In dit proces lukt het om objectief naar de situatie in Midden-Oosten te kijken en te bespreken. Vervolgens denken in positive oplossingen in plaats van met een beschuldigende vinger naar elkaar te wijzen.

Wat hebben professionals of jongerenwerkers nodig?
Jongerenwerk hoger op de agenda van politiek. Om in gesprek te gaan met jongeren is aandacht, tijd en training nodig.
Op dit moment merken wij de impact van Corona op jongeren. Denk aan depressiviteit, eenzaamheid, mentale vermoeidheid etc. Dit heeft invloed op veel zaken waaronder de gedragingen van jongeren. Daarmee ook de kijk op het conflict in het Midden-Oosten.

Het is niet eenvoudig om je vraag kort te beantwoorden, maar wellicht is dit antwoord een puzzelstuk die je kan gebruiken.

FD

Jongerenwerker

Onder jongeren waarmee ik werk speelt dit zeker wel! Vooral op social media zie je pro-palestina uitingen en onvrede over de manier waarop Rutte gereageerd heeft. Sommigen uiten ook hun ongenoegen door een statement in te nemen dat als je je niet uitspreekt, medeplichtig bent. Wat maakt dat de jongeren zo reageren, is de overtuiging dat het niet zozeer een conflict is maar eerder een bezetting en onteigening van wat voorheen Palestina was. De overtuiging dat het een oneerlijke en ronduit criminele strijd is, waar vanuit Palestijnse kant veel slachtoffers vallen incl vrouwen en kinderen. Als mens en professional heb ik vaak enig begrip voor de verontwaardiging en probeer dit ook te tonen, maar uiteraard te voorkomen dat jongeren radicaliseren in hun denkbeelden.

Jean Marc Paap
Ervaringsdeskundige

Beste Nora,

De jongeren waar ik zelf mee werk, hebben hier helemaal niks mee, hoor vaak het geluid deze mensen willen geen vrede.

En inderdaad wij staan er machteloos tegen , jammer, want met samenwerken kom je echt veel verder, en wat jou afkomst dan is dat maakt echt niks uit!

Met vriendelijke groet,

Jean Marc Paap