Channel Jongerenwerk

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Vraag

19 april 2018
Bewaren
Bedenker DoelgroepAnalyseSysteem | Adviseur Social Effect

“Afgelopen jaren merk ik dat er op diverse plaatsen in Nederland af wordt gezien van het inpandig jongerenwerk. Persoonlijk vraag ik mezelf al een tijd af of het jongerenwerk optimaal kan functioneren zonder een accommodatie? Hoe zit het in uw organisatie?”

Dorpencoördinator

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn er 2 jongerencentra, ondergebracht bij twee onafhankelijke stichtingen. Ik heb zowel de sterke als minder sterke kanten gezien van een accomodatie, voor beiden valt wat te zeggen:

Voor: De accommodatie is een vast honk voor jongeren, een ware tweede huiskamer, een plek waar jongeren zich graag voor inzetten. Jongeren worden hier meer dan alleen consument, omgebogen tot producent van aanbod. Het is dé plek voor talentontwikkeling, waar kwetsbare jongeren ondersteund worden om in een groep mee te draaien, en de jongerenwerkers een band opbouwen met jongeren en informeel een vinger aan de pols houden.

Tegen: het kan een doel worden om het jongerencentrum te exploiteren. Terwijl, als je de accommodatie goed gebruikt, het een zichzelf invult. De jongeren die er een tweede "thuis" van maken, worden "eigenaar", komt je als nieuwe groep binnen kan dat afschrikken in plaats van jongeren die met elkaar mengen. Komt er een nieuwe groep binnen die zich er wel eigen maakt, kan dat de vaste groep jongeren ook verdrijven en de band schaden.

Toch is het heel goed te combineren. Ambulant en accommodatiegebonden goed op elkaar aan laten sluiten biedt grote winst. Het vaste gezicht op een vaste plek, om de talenten die je op straat ziet verder te organiseren en jongeren horen ergens bij.
In Bodegraven is een enorme groep oudere jongeren (lees ex doelgroep) die zich nu inzet voor het behoud van die voorziening omdat zij de jongeren van nu, hetzelfde gunnen als wat zij in hun dorp hebben gehad.

Eigenaar

Een vaste plek heeft voordelen zolang het gebruikt wordt als één van de vele middelen.

Prkatijkontwikkeling jongerenwerk, Maatschappelijke Diensttijd en internationale samenwerking

Helemaal eens met hoe Floris, Petra en Dimitri dit verwoorden. Ja het accommodatiegebonden en het ambulante of outreachende jongerenwerk zijn met elkaar vervlochten. Voor mijn Master Social Work heb ik in twee gemeenten een klein kwalitatief onderzoek gedaan naar de plaats en opdracht van het jongerenwerk ten tijde van de transformaties (2016). De resultaten doen nog steeds opgeld. Belangrijke conclusie - o.m. op grond van interviews met collega's van jongerenwerkers als wijkagent, hulpverlener en maatschappelijk werker - dat het jongerencentrum een goede plek is waar outreachend / ambulante jongerenwerkers de jongeren naartoe geleiden voor groepsactiviteiten. Goed voor het ontwikkelen van gezonde sociale netwerken en sociale vaardigheden, positief gedrag. Dat zeggen jullie dus eigenlijk ook al.

Maar er is meer mogelijk zelfs. Een andere conclusie is dat de jongerencentra, ook heel slim en slagvaardig handelen bevorderen voor collega's in b.v. schuldhulp, verslavingszorg, GGZ e.a., die het jongerencentrum als vind- en werkplaats kunnen gaan gebruiken en zo in cocreatie met jongerenwerkers die jongeren beter bereiken dan ze anders zouden doen. De 1e en 2e lijn schalen af naar de basisvoorzieningen om in beleidstermen te spreken. Bovendien wordt daarmee de aandacht voor deze jongeren meer 'normaal' gemaakt, want het blijft zo uit het medische c.q. hulpverleningscircuit, terwijl er wel hulp verleend kan worden. Een aanpak om op voort te borduren. Meer weten? Neem even contact met me op; stuur ik een samenvatting van mijn thesis of gaan we in gesprek hierover.

Goed initiatief trouwens, dit platform. Erg relevant! Dank Dimitri!
Pink

Organisator van de Dagbesteding

Wij hebben een dagbesteding en dagopvang " Net Even Anders" in Breezand voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. En voor mensen met psychische problemen die al een geruime tijd thuis zitten, merk dat hun wereld kleiner wordt met alle gevolgen vandien. Daarom is het zo belangrijk om ook die mensen te helpen en te ondersteunen. De locatie is in een bosrijke omgeving het geeft rust en ontspanning daardoor ontstaat er veiligheid en vertrouwen met vriendelijke groet Cees.

Bedenker DoelgroepAnalyseSysteem | Adviseur Social Effect

Bedankt voor jullie reacties, Floris en Petra!

Persoonlijk ben ik ook een voorstander van een combinatie tussen inpandig en ambulant. Het een is sterk vervlochten met het ander naar mijn idee.

Sociaal Werker / Jongerenwerker

In Zaandam is er wel inpandig jongerenwerk maar dit zijn geen plekken die exclusief voor jongeren bestemt zijn. Ik vind dat een gemis. Zelf ben ik onder andere betrokken bij een jongeren inloop die plaatsvind in een buurtcentrum dat onderdeel is van een verzorgingstehuis, verre van ideaal.

In Amsterdam ben ik gewend jongerenwerk te ontwikkelen met toegang tot zeer goede faciliteiten, een wereld van verschil.

Sociaal werker

Bij ons hebben we deels accommodatie-gericht en deels ambulant jongerenwerk. In mijn ervaring is een accommodatie zeer prettig als basis om de jongeren in te ontvangen en vanaf daar een relatie op te bouwen.