Vraag

13 september 2021
Manager innovatie, leren&ontwikkelen

“Zijn er voorbeelden hoe om te gaan met AVG en privacy als het aankomt op het delen van gegevens van overlastgevende jeugdigen in wijk of stad?”

Toelichting

Er is, in samenwerking met gemeente, politie en jongerenwerk, een lijst samengesteld van jongeren die risico lopen om te ontsporen of dit al zijn. Dit wordt volgens een bepaalde methode bijgehouden. Op het moment dat er zaken worden gesignaleerd door de ene partij, die van groot belang kunnen zijn voor de insteek van de andere partij naar zo'n jongere, mag hierover pas informatie worden gedeeld als de jongere en/of diens ouders hiermee instemt. Dit schiet natuurlijk zijn doel voorbij, want het zijn vaak zaken die jongeren vooral niet gedeeld willen zien met andere partners (bijv. de politie). Kent iemand voorbeelden hoe dit wel gedeeld kan worden? Hoe gaan andere organisaties hiermee om?

Motivatie

Efficiëntie verhogen van samenwerking tussen partijen die jongeren met verhoogd risico op ontsporen, hiervan kunnen behoeden/voorkomen. 

Werkgebied

Welzijnsorganisatie op de Bevelanden.

Dag Yvonne, wat gaaf dat jullie al in samenwerking met deze partijen een lijst hebben kunnen samenstellen van risicovolle jongeren! Het draagt zeker bij aan (vroegtijdig) signaleren en bij te sturen waar nodig. Het is dan ook van groot belang om eerst je doel te bepalen, daarna vervolgens de afweging of info zonder toestemming gedeeld kan worden? Wat is het alternatief? Er kan meer in transparantie dan we soms denken ;)

Vanuit Deventer en ook in de Utrechtse Heuvelrug hebben we voorbeelden die ook AVG proof zijn. In de UH hebben we ervoor gekozen om de politie ‘eigenaar’ te laten zijn van de lijst. Hij/zij is dan ook degene die de jongerenwerker laat aanhaken, biedt het alternatief aan de betreffende jongere om met een jongerenwerker in contact te komen. De politie beheert de lijst, maar verzamelt ook de nodige informatie. Daarmee hoeft een jongerenwerker zelf ook geen rapportage bij te houden.
Vanuit preventief oogpunt wordt het iets ingewikkelder, maar is het zeker mogelijk om bijvoorbeeld te werken met initialen of een persoons/cliëntnummer. Maar wel volgens dezelfde afweging als hierboven.
In Deventer is een jeugdnetwerk convenant opgesteld door de gemeente waarin rollen en verantwoordelijkheden van verschillende organisaties vastliggen. De gemeente kan deze door een jurist laten nakijken.
Mocht je meer info willen, laat het dan vooral weten!

Groet, Geertje Kleine Schaars
Trainingsburo Talentenjacht, voor sterk jongerenwerk 💪🏼

Hai Yvonne,
Wellicht heb je hier iets aan: https://vng.nl/sites/default/files/2020-08/handvat-gegevensuitwisseling-zvh-versie-2.2.pdf
Hartelijke groet, Jaap