Vraag

17 maart 2020
Jongerenwerker

“Jongerenwerk op zijn gat door COVID-19!
Wat blijft lopen bij de verschillende jongerenwerk organisaties in Nederland? Wat zijn goede initiatieven die we nu kunnen starten/al bestaan om de doelgroep toch goed te kunnen bedienen?”

#Kind en Jeugd #Wijk en wonen #Preventie
Coördinator Jongerenwerker

Hallo Youri en collega's jongerenwerkers,
Het jongerenwerk in de BUCH heeft vorige week de deuren van de jongerencentra gesloten. De jongerenwerkers zijn met de nieuwe situatie aan de slag gegaan, er is veel ingezet om jongeren online te bereiken, de eerste successen zijn opgetekend. Ik heb de volgende initiatieven die ik langs zag komen ondergebracht in pijlers. Mogelijk geeft dit voor jullie ook handvatten en nieuwe inzichten. Eventueel kunnen we samen deze lijst samen verder uitwerken, door er nieuwe initiatieven aan toe te voegen.

Expert jongerenwerk en MDt

Hallo Youri,

Het jongerenwerk ligt zeker niet op zijn gat. Integendeel. Er zijn vele initiatieven in het jongerenwerk om online contact te leggen, online jongeren te begeleiden en ook online activiteiten te organiseren. Het straatwerk gaat ook 'gewoon' door; ook om jongeren bewust te maken van hun verantwoordelijkheid om afstand te houden, groepsvorming te voorkomen etc. Ook worden er veel filmpjes gemaakt om jongeren bewust te maken van de noodzaak om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en/of thuis te blijven.

Vanmiddag komen een aantal jongerenwerkers en BVJong online bij elkaar om te bedenken hoe we ervaringen en goede initiatieven met elkaar kunnen delen en mogelijk ook online trainingen kunnen gaan opzetten. Hou dit Channel dus goed in de gaten!
En heel veel succes met al het fantastische werk dat jullie allemaal doen!

Jongerenwerker

Digitaal persoonlijk in contact met de doelgroep blijven: vaste bezoekers, stagiaires,collega's, netwerkpartners, vrijwilligers en jonge mantelzorgers. Ondersteunen waar nodig is.

Sportactiviteiten zijn stopgezet - via Socials thuisopties, filmpjes worden gemaakt.

Ambulant
- Meer zichtbaar op straat
- Jongeren wijzen op bewustwording en de maatregelen = eigen veiligheid/ grenzen bewaken

Online
- Sociaal media kanalen worden ingezet voor bewustwording – bereikbaarheid
- Informatie voor jong en oud
- Inzetten op bereikbaarheid/ bewustwording/ tips