Vraag

12 september 2018

“Hoe kan je mensen met ernstige psychische aandoeningen meer betrekken in de wijk en zich meer welkom laten voelen? Heeft iemand daar ideeen over?”

Teamco├Ârdinator

In Gent experimenteren we met allerlei kleine projecten die passen onder het label 'kwartiermaken', in samenwerking met Peter Dierinck. Zeker eens Googelen en bekijken op You Tube die man! Het kan gaan over buurtactiviteiten samen met ggz-instelling, kunstprojecten, een inloophuis voor personen met psychiatrische problematiek of verslavingsproblematiek dat geïntegreerd wordt in een bestaand buurthuis, maar ook individuele trajecten waarbij buurtbewoners ingeschakeld worden als buddie, ...

Adviseur Jeugd/ Gedragswetenschapper/ Psycholoog

Ik heb gemerkt dat het goed werkt om gebruik te maken van initiatieven van zorgaanbieders en buurtcentra. Zo hadden wij de buurtmaaltijd (diner + toetje voor een schappelijke prijs incl. water, koffie/thee) waar er medewerkers waren die begeleiding kregen en indien nodig kon deze begeleiding ook (kort) de bezoekers 'coachen'. Er kwamen veel mensen op af met een sociale en/of kerkelijke inborst, mensen met een kleine beurs, mensen met psychische (of lichamelijke) klachten en studenten.

Stafmedewerker

Dag Dorothe.
Ik lees al allemaal goede adviezen. Wij gaan bij de RiBW in Maastricht kijken hoe we clienten die al in de wijk wonen, kunnen inzetten om mensen die nieuw komen wonen wegwijs te maken en te helpen bij de eerste contacten. Het gaat dan naast een steunend contact om de tips en trics die zij zelf uit ervaring weten.

Dorpenco├Ârdinator

Creëer een veilige plek en borg daarbij dat die veiligheid geen stigmatisering in de hand werkt.
wat je vaak ziet is dat er breed wordt uitgedragen dat iets is voor een bepaalde doelgroep. Loop je daar naar binnen, ben je dus ook automatisch een "gekkie".
Zorg voor een veilige omgeving waar "sterke schouders" en mensen met een kwetsbaarheid als vanzelfsprekend in elkaar op gaan.

hiervoor kun je ervaringsdeskundige inzetten in de ondersteuning, KernKracht vind ik een mooi voorbeeld van een organisatie die dit soort voorwaarden schept in hun ExPex project.

Buurtwerk/coordinator servicedesk WeHelpen.nl/Veendam

Mijn suggestie zou zijn, kijk wat de kwaliteiten en/of talenten zijn van deze mensen, zodat je een beroep op ze kunt op basis waar ze goed in zijn. De ervaring leert dat ook deze mensen zich dan nuttig voelen. Daarnaast goed inschatten wat zij zelf prettig vinden in welke vorm de omgeving rekening met ze moeten houden.
Helderheid dus en inzetten op talenten. Ieder mens heeft ze.
Groeten en succes Jantien Landman

Specialist sport en bewegen voor ouderen

Misschien helpt het om deze mensen te bevragen op wat ze fijn vinden om te doen. Vanuit mijn expertise denk ik dan aan sport en beweegaanbod (maar denk zeker ook aan andere activiteiten, zoals cultuur, samen koken of andere hobby's). Misschien zijn er activiteiten bij die ze leuk vinden en die er nog niet zijn. Dit zou je samen met hen kunnen oppakken of andere mensen (professionals of vrijwilligers) betrekken.

In dit artikel meer info over sportparticipatie van mensen uit de ggz.
https://www.allesoversport.nl/artikel/factsheet-drempels-weg-tips-voor-sportparticipatie-van-mensen-uit-de-ggz/

Wanneer je met een sportvereniging in contact bent is het onderstaande rapport wellicht interessant.
https://www.teamsportservice.nl/app/uploads/2017/09/2015whitepapersportverenigingenenmensenmetpsychischeproblemen.pdf

Ik hoop dat het bovenstaande je op weg helpt. Beb je nog vragen of wil je meer weten dan hoor ik het graag.
succes!
Jolanda de Zeeuw
Kenniscentrum Sport

Sociaal Werker

Er is een project dat heet 'vangnet werken in de wijk' dat op meerdere plaatsen in Nederland is uitgerold. De initiatiefnemer daarvan is Jenny Zwijnenburg. Daarnaast is mijn advies: zorg voor goed generalistisch opbouwwerk. Betrek je collega professionals!