Vraag

30 april 2020
Expert jongerenwerk en MDt

“Kunnen we sinds de nieuwe Corona-regels na 29 april weer met kleine groepen jongeren (bijv. max 5 jongeren) samen komen in het jongerencentrum?
Is dat een goed idee? Wie heeft er tips?”

Sinds 29 april gelden ruimere Corona-regels voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Ze mogen bijvoorbeeld weer met elkaar sporten of andere activiteiten doen. Mits ze de 1,5 meter in acht nemen. Mogen we dan ook weer in het jongerencentrum activiteiten doen? Voorzichtig, met kleine groepjes bijvoorbeeld? Wie heeft daar ideeën over? Hebben jullie dat met b.v. de gemeente besproken? Of met andere samenwerkingspartners?

Deze vraag kwam op tafel tijdens de laatste videosessie jongerenwerk op 30 april. Wie heeft antwoorden in tips?
Dank!

Jongerenwerker

12 t/m 18 Jaar mag buiten weer een beetje sporten onder strenge voorwaarden. Ik dacht zelf dat dat in eerste instantie verenigingsgebonden was, maar in de videosessie van vanmorgen kreeg ik het idee dat het daarbuiten ook kan. Men verwees daar naar het protocol van het NOC NSF. Voor 12- kijken wij wel weer naar het openen van de 'Huiskamers' na de meivakantie, omdat dat veelal kwetsbare kinderen zijn. Binnenactiviteiten voor 12+ zijn bij ons nog niet aan de orde momenteel. Heb zelf ook de indruk dat de maatregelen van de overheid daar nog geen ruimte voor bieden.

Jongerenwerker

Binnen de gemeenten waar ik werkzaam ben is het niet de bedoeling om "binnen" activiteiten te organiseren of gelegenheid te bieden tot ontmoeting. Wel zijn we met partners in overleg om buitenactiviteiten te organiseren met in achtneming van de maatregelen die de overheid voorstaat. Daarbij benadrukken we bij jongeren ook veiligheid, "dat ze het niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een ander doen" en proberen we hen te verleiden tot voorbeeld gedrag.
In mijn geval zou het een verkeerd signaal afgeven wanneer we een jeugdsoos openstellen, terwijl horeca, musea, verenigingskantines en jongerenketen niet voor publiek toegankelijk zijn.
Mijn advies: ik zou nog even wachten tot maatregelen vanuit de overheid versoepeld worden.

Jongerenwerker

Bij ons is dit ook nog heel wazig (gemeente venlo). We weten niet precies wat wel en niet mag. Wel zag ik laatst dat er een brief naar alle burgemeesters gegaan is met de vraag of wij ook buitenactiviteiten met jongeren mogen doen.