Vraag

1 mei 2020
Jongerenwerker

“Hoe kunnen we de gemeente en sportverenigingen helpen bij de nieuwe 1,5 meter trainingen en sportactiviteiten zonder de handhavende rol op ons te nemen? Ik ben benieuwd of iemand hier ideeën over heeft.”

Dit kwam gister ook terug in de online sessie over het nieuwe 1,5 meter jongerenwerk. Dat er kansen en gevaren liggen in het helpen bij de sportactiviteiten van de lokale sportverenigingen, en hoe we deze kans kunnen pakken zonder de handhaver te zijn.

#Kind en Jeugd
Directeur methodiekontwikkelaar/trainer

Ik denk als aanvulling op de rest dat je deze vraag kunt stellen aan de gemeente en sportverenigingen en daarbij goed aangeven hoe jij je rol als jongerenwerker zou willen invullen. Duidelijk maken dat dit geen handhaving is maar juist verbinding en vanuit relatie ondersteunen.

Consulent / trainer / coach jongerenwerk en jeugdbeleid

Laten we eerst over een ding duidelijk zijn: wanneer een sportclub of sportorganisatie sportactiviteiten aanbiedt is deze ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod én voor het communiceren en handhaven van de huisregels, of in dit geval het protocol. Het jongerenwerk mag die rol dus niet op zich nemen.
Maar er kan wel degelijk een win-win situatie ontstaan wanneer jongerenwerk en sportvereniging samen optrekken.
Voor de jongerenwerker zijn deze situaties vindplaatsen waar hij/zij (ik schrijf verder hij) nieuwe contacten kan keggen, oude kan onderhouden. Doordat er jongeren zijn die hij al kent kan dat betekenen dat hij makkelijker in contact komt met nog onbekende jongeren ( hûh, wie is dat? Oh dat is die jongerenwerker die.....), het geeft je de gelegenheid om jongeren in een andere setting te observeren, het kan een omgeving zijn waar ze makkelijker dingen zeggen of roepen (tegen elkaar of tegen jou), enzovoorts. Je kan met ze mee lopen van ingang naar training en een praatje maken en/of informeren hoe het met ze gaat, noem maar op. Tegelijkertijd kan jouw aanwezigheid al effect hebben, jij bent voor een aantal jongeren immers een bekende/voorbeeldfiguur/betekenisvolle persoon. Daardoor kan jouw aanwezigheid voor de club al toezichthoudend zijn zonder dat jij je als zodanig manifesteert maar gewoon je werk doet. Dat je af en toe jongeren wat helpt (vergeet je handen niet te wassen? he joh, je loopt de verkeerde kant op, enz) bevestigt de betekenisvolle relatie tussen jou en de jongere.
Dus zorg eerst voor duidelijkheid: zie mijn eerste regel. Dan kan je duidelijk maken wat je allemaal wel kan doen. En wees dan vervolgens op die vindplaats dezelfde jongerenwerker als op andere vindplaatsen en blijf daarin vooral jezelf.

Jeugdwerker preventie methodieken en jeugdbuurtwerk

het lijkt vooral een kunst om , het wedijver/competitiemoment, aan te bieden aan de jeugd. trainen met een hoepel om(?).
een voetbal wedstrijdje waarbij ook geteld wordt hoe vaak je dicht bij de ander komt(wat een aftrekpunt wordt)
trainers bepalen dus mede het anderhalf meter spel
regels worden aangepast waardoor het spel uitdagender wordt. (voetbal: niet dichterbij, dan 2 meter, bij doel)
dus mijn idee\:
blijf zorgen dat competitiemogelijkheden er zijn

Jongerenwerker

Ik denk dat het jongerenwerk sowieso niet de handhavende rol moet gaan hebben, zeker als het jongerenwerk wordt ingevlogen om 'sportclubs' te gaan assisteren. Ik neem aan dat de vrijwilligers van de club dit gaan doen, zoals we zagen bij dat NOS nieuwsitem (atletiek vereniging). Ik denk dat het jongerenwerk een adviserende en stimulerende rol zou moeten hebben. (Goed gedrag belonen, lijkt mij. Houden de kids er zich niet aan, dan is het mogelijk dat het jongerenwerk bijv. de vrijwilligers gaan trainen hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. Zeker op de sportvelden moet je (vind ik) absoluut niet de rol als BOA/Handhaver gaan spelen. Daar zijn wij niet voor en ook niet bij de sportclubs. Op straat is dat anders, dan kun je een hanggroepje nog even herinneren aan de regels maar verder zou ik voor een andere rol kiezen bij de sportclubs.

Expert jongerenwerk en MDt

Hallo Manon,

Je stelt een mooie vraag, die veel jongerenwerkers ook bezighoudt. Ik kan het alleen maar eens zijn met Hans Panjoel; je bent jongerenwerker omdat je present wilt en kunt zijn voor de jongeren. Je opdracht is om een betekenisvolle relatie met jongeren te ontwikkelen, zodat je ze kunt begeleiden richting volwassenheid. Dat is een pedagogische opdracht. Daar hoort ook bij dat je grenzen stelt, maar vanuit die motiverende, stimulerende basis; ze leren hoe ze respectvol met elkaar en met hun omgeving omgaan. En dus ook binnen die 1,5 meter samenleving. Maar dat is wat anders dan 'handhaven'.

Vanuit jouw jongerenwerkperspectief dat doel blijven benoemen aan de gemeente en tegelijkertijd met de sportclubs samen tot leuke activiteiten komen, waarbij je als jongerenwerker die pedagogische rol in de gaten houdt, is een win-win situatie toch?

Succes en ik ben benieuwd of je een vervolgvraag hebt, en of het gaat lukken!
Gebruik vooral ook de Brief die aan Burgemeesters is gestuurd (zie bijlage)

Docent sociaal werk

Volgens mij is het goed dat ook gemeentes zich realiseren dat jongerenwerkers vooral werken vanuit een langdurige relatie met jongeren en dat de groepsdynamica van een groep steeds verandert als de samenstelling wisselt. Even ingevlogen worden om te zorgen dat (nieuwe) groepen goed met elkaar omgaan is denk ik niet realistisch. Ik denk dat het alleen kan werken als er tijd en middelen zijn voor het opbouwen van een langdurige samenwerking tussen sportverenigingen en jongerenwerk.

Bij het veld/entree een desinfecterende elleboog pomp, geen kleedkamers, aangekleed aankomen, thuis douche.
Temperaturen bij binnenkomst.
Aan de zijlijn vakken /lijnen maken voor supporters. Alleen supporten bij een wedstrijd. Zijn we meteen af van lastige scheldende ouders bij de trainingen.
Marion van jongerencentrum Rebup.