Vraag

7 mei 2020
Adviseur jeugdbeleid en kinderrechten

“Wat kan, wat mag? Kinderwerk in Coronatijd. In de ene gemeente mogen kinderwerkers meer dan in de andere. Loop je ergens tegenaan? Stel je vraag hieronder. En deel ook je protocol of goede voorbeelden hier!”

Wat heb je kunnen regelen? Met de gemeente, de sportsector en samenwerkingspartners? En waar loop je tegenaan? Bij het gebruik van de openbare ruimte, bij de komende vakantieperiode, t.a.v. de aantallen en afspraken met ouders, de afstemming met BOA's, etc.? Stel je vragen en deel je protocol en voorbeelden hieronder!

Vandaag hebben Jeugdorganisaties een brief aan de minister gestuurd met vragen rond de vakantiekampen, Wat kan en mag. Een aantal participanten van het Steunpunt KinderVakanties stelt momenteel conceptprotocollen op die organisaties kunnen gebruikten voor de eigen locatie, voor vakantiekampen en dagkampen.

Zie ook voorbeelden van openstellingen Speeltuinen https://www.nuso.nl/artikel/opening , en algemene richtlijnen van Scouting.nl. Op hun website www.scouting.nl/corona wordt de kennis steeds geüpload, en de informatie is ook bruikbaar voor veel andere activiteiten met kinderen en jongeren.

#Kind en Jeugd #Professionalisering
Kinder-en Pubercoach, tiener/jongerenwerker, internationale jongerenwerkprojecten.

Vanuit Stichting Avedan Welzijn hebben we afgelopen meivakantie samenwerking gezocht met het Sportbedrijf Almelo. Wij hebben op drie dagen samen sport-en spelactiviteiten gegeven op sportterreinen door heel Almelo voor kinderen van 4-12 jaar in vier tijdsblokken (ik heb het werkdocument bijgevoegd)
Op dit moment is het voornemen om dit te continueren tot aan de zomervakantie. Ook zijn we aan het overleggen met elkaar en gemeente over een aanbod voor 13-18 jarigen.

Adviseur BVjong, projectcoƶrdinator, zzp-er

Volgens mij is er meer mogelijk als je als organisatie goede plannen + protocollen maakt volgens de RIVM-richtlijnen. Geef hierbij duidelijk aan:
- wat je vanaf 11 mei kan: buitensporten of spelen onder begeleiding: Hoe ga je dat doen?
- wat vanaf 1juni: maximaal 30 kinderen; vooraf aanmelden, hoe regel je het brengen/bezoek van ouders?
- wat vanaf 1 juli: maximaal 100 kinderen, vooraf aanmelden, etc
- wat vanaf 1 september ....
Ga met dit plan in gesprek met de gemeente.
NB: deel jullie plan/protocol hier met anderen. Ik heb hier alvast ter inspiratie het protocol van scouting (tot eind april) bijgevoegd. En de brief van jeugdorganisatie en BVjong naar de burgemeesters.

Eigenaar

Met een Natuurspeeltuin in Amsterdam hebben we een samenwerking als Natuur is een Feest. We verzorgen zes workshops van 1,5 uur in het kader van het sportbeleid. Goedgekeurd door de gemeente met behulp van een protocol. En ook betaald door de gemeente. Belangrijk voor ons uiteraard.