Vraag

7 mei 2020
Lector Jeugd en Samenleving

“Jongeren in coronatijd. Wat betekent deze coronatijd voor jongeren?”

Het lectoraat Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland doet onderzoek naar hoe het gaat met jongeren tussen de 16 en 25 jaar tijdens de coronacrisis. Waar lopen zij tegenaan, en wat helpt hen om positief te blijven? We halen zo breed mogelijk ervaringsverhalen op in woord en beeld, zodat we aan gemeenten, jongerenwerk en jeugdhulporganisaties kunnen rapporteren over de thema's en signalen die leven. Wil jij de jongeren in jouw netwerk aansporen om hun verhaal met ons te delen? Je kunt als professional ook zelf verhalen opsturen die jongeren met je hebben gedeeld, als jongeren niet zelf willen of kunnen mailen.

Deze vraag heeft nog geen reacties.