Vraag

20 mei 2020
Teammanager Leerplicht-RMC

“Hoe wordt binnen jouw gemeente vorm gegeven aan integrale samenwerking in en met de zorg voor jongeren?”

Toelichting

Ik werk bij een gemeente in een Sociaal wijkteam. Het zal niet verbazingwekkend zijn dat de complexiteit van 'ons' systeem en regelgeving belangrijke belemmerende factoren zijn. Verschillende disciplines, die intern al, niet altijd van elkaar weten dat ze dezelfde jongere op hun caseload hebben staan. Ik ben benieuwd hoe andere grote gemeenten vorm geven aan integrale samenwerking binnen de gemeentemuren. Hoe zorgt jouw gemeente dat jongeren goed in beeld zijn? Hoe wordt doorlopende zorg/ondersteuning gerealiseerd (18-/18+)? Hoe ziet de dienstverlening aan deze jongeren eruit? Wat werkt in de samenwerking tussen de verschillende disciplines? En, hoe worden jongeren betrokken bij besluitvorming en beleidsontwikkeling? Ik ben erg benieuwd naar de verschillende praktijken! De antwoorden helpen mij verder in mijn dagelijks werk, en in het onderzoek dat ik doe voor mijn Master Innovatie in Zorg & Welzijn.

Jongerenwerker

De integrale samenwerking in en met de zorg voor jongeren wordt in Goeree Overflakkee zoveel mogelijk gedaan in vergaderingen waarin er mensen aanschuiven vanuit verschillende organisaties (zowel vanuit veiligheid als vanuit zorg), om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van jongeren/situaties. Uiteraard is deze communicatie (tussen verschillende instanties) afhankelijk van bepaalde regelgeving. Binnen een convenant kan er inhoudelijk meer informatie worden gedeeld over jongeren dan zonder convenant.