Vraag

26 mei 2020
Senior adviseur

“Ik zoek voorbeelden van goede en minder goede samenwerking tussen jongerenwerk(ers), politie en HALT.”

Toelichting

Vanuit Sociaal Werk Nederland zijn wij gestart om de samenwerking tussen jongerenwerk, politie en HALT te verbeteren. Heb je een voorbeeld van de wijze waarop je met HALT samenwerkt, bijvoorbeeld dat HALT naar jongerenwerk doorverwijst of samen voorlichting doet op scholen? Of hoe je samenwerkt met politie en HALT? Ik hoor graag praktijkvoorbeelden - deze mogen ook minder positief zijn. We gaan vertrouwelijk om met de informatie. Als je het niet via het platform wil doorgeven, kun je mij ook een mail sturen; radius@sociaalwerk.nl. Alvast veel dank, Ernst Radius, adviseur SWN.

Patricia Mari
Jongerenwerker

Hoi Ernst,

Vanuit het jongerenwerk hebben wij een posistieve samenwerking en geven wij bijvoorbeeld in gezamenlijkheid voorlichting op middelbare scholen over verschillende thema's.

Met vriendelijke groeten,
Patricia - Jongerenwerker

Beleidsadviseur

Beste Ernst,

Je bent al vanuit een aantal mensen benaderd met een antwoord op je vraag. Maar hierbij ook vanuit mij een mooie best practice. Halt houdt op scholen in het land spreekuren waar leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen door de school naar verwezen kunnen worden. De Halt-medewerkers zetten voor dit spreekuur instrumenten en expertise in die zij ook gebruiken bij de uitvoering van de Halt-straffen in het (jeugd)strafrecht en hun preventieve activiteiten. Uiteraard wordt er hierbij samengewerkt met het jongerenwerk en de politie (naast andere organisaties). Als je geïnteresseerd bent om hier meer over te horen dan kun je contact met mij opnemen. Ben zelf ook wel benieuwd naar jouw onderzoek!

Vriendelijke groet,
Rik Quint
Programmamanager Sport en School Halt
r.quint@halt.nl
06-22698540

Haltmedewerker

Hoi Ernst,

Voor ons (Halt) is het zeer interessant dat er een onderzoek gedaan wordt naar de samenwerking tussen de politie, het jongerenwerk en Halt. In de regio waar ik werk (Rotterdam) investeren we veel om deze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, hopelijk met het gewenste effect. We zijn een lerende organisatie en zien altijd ruimte voor verbetering. Mocht je er voor open staan, dan zou ik graag een keer een afspraak plannen om meer te weten te komen over dit onderzoek. Wellicht kan ik je ook in contact brengen met een aantal partners.

Groetjes, Marsha Heemskerk
Halt-Medewerker Team Rotterdam
(m.heemskerk@halt.nl)

Inhoudelijk leider

Hallo Ernst,

Sinds 2019 loopt er bij Halt een pilot waar ze met JIM werken (Jouw Ingebrachte Mentor - zie www.jimwerkt.nl).
De eerste resultaten zijn veelbelovend. De samenwerking tussen Halt, jongere, JIM en andere professionals geeft een nieuw perspectief en is er op gericht om recidive te verminderen.

Ik kan je in contact brengen met de projectleider van Halt (@Paulien Lensink) die deze pilot trekt, of de bestuurder van Halt die deze nieuwe zienswijze omarmt.

Groet, Suzanne de Ruig (suzanne@jimwerkt.nl)

Dag Ernst, in deventer is er op eigen kracht de samenwerking gezocht tussen Halt en jongerenwerk(we zaten in hetzelfde kantoor), omdat we een aantal jongeren tegenkwamen bij zowel jongerenwerk als bij Halt. Halt verwijst nu ook regelmatig naar het jongerenwerk voor een alternatieve ‘straf’. Vanuit motivatie, talent- en ontwikkelingsgericht ipv straffen. Voor sommige jongeren werkt dit goed. Helaas heeft Halt in deventer geen gemeentelijke opdracht en zitten zij niet aan de lokale overlegtafels (JNW jeugdnetwerk en JOR justitieel overleg risicojongere). Dat zou ik persoonlijk een meerwaarde vinden. Ik werk zelf niet meer voor Raster, maar ik had zelf altijd contact met Marieke Holtmaat. Mocht je meer info willen, laat het me weten.
Groet, Geertje

Orthopedagoog

Dag Ernst,
Binnen onze kleinschalige organisatie Jungo Care (Friesland) heb ik positieve ervaring opgedaan rondom deze samenwerking. Als orthopedagoog in de specialistische jeugdzorg ben ik samen gaan werken met mijn vriend, die voorheen werkzaam was bij de politie. Gezamenlijk hebben wij, aanvullend op de in te vullen zorgvraag, onze krachten gebundeld en met hem het HALT contact/traject begeleid. Hele korte lijntjes en kennis van zaken, maakten in deze casus dat de zorg extra succesvol kon zijn.
Ik denk dat jongerenwerk/ jeugdzorg hulpverleners een absolute meerwaarde zijn om vanuit bestaande vertrouwensband dingen van de grond te krijgen. Als u meer informatie zou willen, sta ik daarvoor open. Mijn mailadres: info@jungocare.nl

Vriendelijke groet, Josiana Vermaning