Tijdlijn Kinder-en Jongerenwerk

Profielfoto van Klariena Bouma

Tijdens gesprekken met professionals in de jeugdhulpverlening, het sociaal domein en het onderwijs merk ik vaak dat er onduidelijk is.
Wie heeft welke rol, welke verantwoordelijkheid en welke taken. Wanneer het over kinderen gaat die extra zorg/aandacht nodig hebben, komen deze professionals soms tegenover elkaar te staan, wat zeker niet helpend is voor het kind. Niemand wil dit, maar toch ontstaat deze situatie. Om elkaar beter te begrijpen, te snappen en beter te leren kennen, moeten we elkaars "taal" gaan begrijpen en weten welke route we doorlopen. Welke kaders én welke ruimte er is.

Tijdens de online kennissessies wil ik iedereen kennis laten maken met de verschillende talen, regels & afspraken.

‼️Wat is de bedoeling nou echt, welke taal spreken we, welke route lopen we en hoe kunnen we verbinden in het belang van het kind.

πŸ“ Op vrijdag 31 maart is het onderwerp Passend onderwijs & de Jeugdwet.

πŸ“19 april Zorgvuldig onderzoek vanuit de Jeugdwet;
Het stappenplan van de centrale raad van beroep.

πŸ“24 april Dossiervorming & verslaglegging

πŸ“26 april Richtlijnen Jeugdhulp

πŸ“26 mei Wat is Autisme?

www.klariena.nl

Profielfoto van Annemieke Wolff

Start campagne 'Wijzer met de meldcode'
Tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk voor professionals die werken met de meldcode

Leren van elkaar. Daar draait het om bij 'Wijzer met de meldcode'. Regelmatig ervaren professionals, aandachtsfunctionarissen of organisaties belemmeringen bij het werken met de meldcode. Hoe pakken anderen dat aan? Welke oplossingen zijn er? Wat werkt en hoe dan? De nieuwe campagne ‘Wijzer met de meldcode’ belicht 12 vraagstukken met veel handige tips en aanbevelingen die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit diverse sectoren.

Hier kun je je aanmelden: https://www.augeo.nl/nl-nl/wijzer-met-de-meldcode/aanmelden/

Je ontvangt dan tot juni acht keer een mail met daarin steeds een belangrijk meldcode-vraagstuk. Je krijgt tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk. Deze (gratis) campagne richt zich op professionals en aandachtsfunctionarissen in alle sectoren.

Bianca Boender heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Dick Smit

(zelf)assessment voor kinder- en jongerenwerkers:
Op basis van het geactualiseerde Beroepscompetentie profiel van de kinder-en jongerenwerker hebben Bianca Boender en ik een competentiematrix ontwikkeld. Deze matrix kan gebruikt worden als selfassessment instrument. Het geeft je inzicht in waar je nu staat en welke competenties je (verder) kan ontwikkelen om je professionele ambities te realiseren.
Daarbij koppelen we competenties en vaardigheden aan de uitvoeringskarakteristieken streetwise, booksmart en systeemsensitief.
Wil je verdieping en ondersteuning bij dit proces neem dan deel aan #YNGassessment op 6 en 7 maart.
Het assessment is ook heel geschikt voor teams om te onderzoeken welke competenties aanwezig zijn, welke uitvoeringskarakteristieken over- of ondervertegenwoordigd zijn. Wat betekent dit voor de POP's van de werkers en wat is er nodig om nu en in de toekomst adequaat te kunnen blijven reageren op de ontwikkelingen in het werkveld.
https://lnkd.in/eb68N37g

Nadine de la Fonteijne heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Yente Bregman

Ik wil jullie informeren over De Kiesmannen Academie. Willen jullie De Kiesmannen Academie onder jongeren kenbaar maken en verspreiden?”

Toelichting
Wat is de Kiesmannen Academie?
De Kiesmannen Academie is een nieuw traject waarbij we 20 jonge deelnemers (18-26) de kans geven om zich politiek, journalistiek, maatschappelijk en individueel te ontwikkelen, met als doel om een diverse groep jonge mensen klaar te stomen voor de Provinciale Statenverkiezingen die plaatsvinden op 15 maart 2023. De Kiesmannen Academie bestaat uit een 6-tal workshops van opiniemakers, journalisten, politici en een bezoek aan het provinciehuis van Noord-Holland. De workshops geven handvatten om in kleine groepjes een eigen activiteit (mini-campagne) op te zetten in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.

Wanneer?
De Kiesmannen Academie gaat vrijdag 3 februari van start en loopt t/m 24 maart. De workshops duren van 13:00 - 17:30 op de vrijdagmiddag in Amsterdam. De eerste twee uur nodigen we een gastspreker uit om een workshop te geven over online/offline campagne voeren, public speaking, opinie stuk schrijven etc. Het tweede gedeelte willen we de deelnemers de ruimte geven om te werken aan hun eigen (kleine) campagne.

Wat?
Wij zijn voor de Kiesmannen Academie opzoek naar 20 deelnemers met verschillende achtergronden, leeftijden, opleidingsniveaus/richtingen etc. Wij vragen ons af of jullie ons kunnen helpen en/of zelf geschikte deelnemers weten.

Deelname aan de Kiesmannen Academie is gratis!
https://dekiesmannen.nl/project/de-kiesmannen-academie

Niko de Groot heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Karlijn Hermens

Tijd voor actie! Life Goals stelt actiebudget beschikbaar voor het verbeteren van mentale gezondheid
Ben je sportaanbieder, verenigingsbestuurder, ondernemer of zorgverlener en wil je maatschappelijke impact maken met sport? Life Goals kan helpen. Wij stellen actiebudget beschikbaar voor het verbeteren van de mentale gezondheid in Nederland. Kom op 29 november naar de KNVB Campus voor een informatiemiddag over Life Goals en kijk aansluitend de wedstrijd Nederland – Qatar.

Life Goals zet sinds 2010 sportprojecten op voor kwetsbare mensen. We hielpen duizenden mensen met een lage sociaaleconomische status via sport weer letterlijk en figuurlijk in beweging. Denk hierbij aan statushouders, mensen met psychiatrische problemen en jongeren die vroegtijd school dreigen te verlaten. Ook organiseerden wij het WK straatvoetbal voor daklozen in Amsterdam en de European Life Goals Games in Utrecht.

Ondanks de mooie resultaten van onze projecten neemt het aantal kwetsbare mensen toe. Zeker als je kijkt naar de mentale gezondheid van Nederlanders. Er zijn ellenlange wachtrijen bij de gezondheidszorg en er kampen meer volwassenen en jongeren met suïcidale gedachten. Ruim 840.000 jongeren en één op de vijf volwassen heeft één of meerdere psychische aandoeningen. Tijd voor actie dus! Juist met sociale sportinitiatieven kunnen we mensen zowel mentaal als fysiek een boost te geven. Kijk maar naar het actieplan ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. Sluit jij je aan bij ons netwerk?

Wat gaan wij doen?
Life Goals heeft al partnerships in meer dan 30 gemeenten. De komende jaren willen wij meer impact maken door het Life Goals netwerk verder uit te breiden en bij te dragen aan een mentaal gezonde maatschappij. Wij zijn op zoek naar nieuwe partners die in hun eigen wijk of stad sport voor kwetsbare mensen willen organiseren. In de sportschool, bij de vereniging of in een instelling. Life Goals helpt met kennis, geld en concrete projecten om dit op te zetten. Dus ben jij sport- of zorgaanbieder en wil je de kracht van sport inzetten? Wil je concreet aan de slag met een project voor kwetsbare groepen maar weet je niet waar te beginnen? Sluit je dan aan bij het Life Goals netwerk.

Wij zoeken mensen die:
Maatschappelijk het verschil kunnen maken;
Een groot lokaal netwerk hebben;
Ervaring hebben met uitvoering van (landelijke) sportprojecten;
Onderdeel willen worden van een landelijk sportnetwerk.

Wat bieden wij?
Een Life Goals partnership met toegang tot een landelijk netwerk en bijeenkomsten;
Actiebudget voor uitvoering van maatschappelijke sportprojecten;
Advies en begeleiding bij de uitvoering van het sportproject;
Ondersteuning bij structurele borging van projecten;
Kwaliteitskeurmerk voor het uitvoeren van maatschappelijke sportprojecten.

Bram Bakker: ‘Van klacht naar kracht’
Bram Bakker is aanwezig als inhoudelijke spreker bij de bijeenkomst. Hij vertelt ons meer over hoe sport bij kan dragen aan de mentale gezondheid van van mensen en het verkorten van de wachttijden. “Het landelijk gemiddelde van de wachttijd voor een GZZ-behandeling is negen maanden. Er staan 60.000 volwassenen op de wachtlijst. Al die mensen kunnen vandaag beginnen met bewegen. Als je negen maanden met mensen gaat bewegen, zal een substantieel deel van de wachtende zeggen: laat die behandeling maar zitten. Zorgverleners wordt geleerd om te beginnen met de minst ingrijpende behandeling. Sport is een hele eenvoudige interventie waardoor mensen zich beter gaan voelen. Bovendien kan iedereen sporten: ook een 89-jarige in een rolstoel kan overgooien met een bal. Zo ga je niet uit van de klachten van mensen, maar van wat ze wel kunnen: van klacht naar kracht. ”

Geïnteresseerd?
Op dinsdag 29 november organiseren wij om 14.00 uur een Life Goals netwerkbijeenkomst in samenwerking met de KNVB. Op deze dag bij de KNVB Campus in Zeist ontvang je informatie over Life Goals en de mogelijkheden voor een samenwerking. Aanwezig zijn o.a. bestaande Life Goals partners, landelijke fondsen, sportorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Als klap op de vuurpijl kijken we gezamenlijk de wedstrijd Nederland – Qatar onder het genot van een drankje en wat borrelhappen.

Datum: dinsdag 29 november 2022
Locatie: KNVB Campus, Woudenbergseweg 56-58, Zeist
Zaal: #11
Inhoud en tijd:
13.30 – 14.00 uur: Inloop
14.00 – 14.15 uur: Introductie/ Verhaal Life Goals
14.15 – 14.45 uur: Actiebudget en Life Goals projecten
14.45 – 15.30 uur: Bram Bakker over sporten en mentale gezondheid
15.30 – 16.00 uur: Borrel en mogelijkheid voor vragen
16.00 – 17.45 uur: Kijken wedstrijd Nederland – Qatar

Meld je aan via deze link (https://stichtinglifegoals.nl/2022/10/14/life-goals-stelt-actiebudget-beschikbaar-voor-het-verbeteren-van-mentale-gezondheid/) en voel je vrij om de uitnodiging te delen met anderen. De uiterlijke aanmelddatum is 14 november.

Kijk voor meer informatie over Life Goals op www.stichtinglifegoals.nl. Heb je vragen over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met info@stichtinglifegoals.nl.